Visionær Ledelse - stikord i bogen

8

80/20-reglen 4.1

A

ABCDE-metoden 4.1
Abe-delegering 11.2
Add Value 5.2
Adfærdsmønstre 8.1
Aflæring 11.2
Afstandsproblemet 11.3
Agerbrugsrevolutionen 3.1
Agilitet 7.4
Amygdala 3.2, 6.1
Analytisk 11.3
Anerkendelse 8.1, 10.1, 11.2
Anerkendende ledelse 8.1
Anerkendende tilgang 6.1
Angst 4.3
Ansvarlighed 4.1
Ansvarsdelegering 11.2
Aristoteles 3.2, 5.1, 6.2, 9.2
Arriva Danmark 6.1
Audi 7.3, 11.4
Autenticitet 9.1
Autentiske mennesker 6.4
Autonomi 8.2

B

Balance 11.3
Balanced Scorecard 11.4
Bedre Bustur 6.1
Benno Blæsild 3.3
Black box 11.3
Blue Ocean Robotics 10.2
Blue Ocean Strategy 7.3
Bluff 9.3
Bløde værdier 5.2
Boston matrice 7.3
Brainstorm 6.5
Brian Tracy 4.1
Bullshit 9.3
Bullshit-ledelse 9.3
Bullshit-organisationer 9.3
Bæredygtighed 7.1

C

C.G. Jung 10.2
Chef 3.1
Cirkulær økonomi 7.1
Clayton M. Christensen 7.2
Clusters 11.3
Coach 4.2
Coachevne 11.2
Co-creation 6.5
Commitment 11.3
Corporate social innovation 7.1
Corporate Social Responsibility 7.1
Coveys tidsstyringsmatrice 4.1
CSI 7.1
CSR 5.2, 7.1
CSR elementer 7.1

D

Daglig ledelse af implementering 11.4
Damernes Magasin 4.3
Dan Ravn 6.5
David Hume 10.1
De fem konkurrencekræfter 7.3
De fire kardinaldyder 9.2
Defokusering 6.1
Delegering 11.2
Den agile leder 5.2
Den Autoritær ledertype 9.2
Den demokratisk ledertype 9.2
Den gode skibsfører 9.2
Den involverede medarbejder 11.3
Den målorienterede ledertype 9.2
Den Nichomacheiske Etik 3.2
Den præfrontale cortex 4.3
Den sokratiske metode 9.2
Den visionære ledertype 9.2
Den værdi- eller regelbaserede ledertype 9.2
Dennis Friis Thaagaard 7.1
Der kaldes den majeutiske metode 9.2
Design 7.4
Det gode liv 3.2
Det ironiske stadie 4.3
Det kategoriske imperativ 5.1
Det limbiske system 3.2
Det nonverbale 9.1
Det verbale 9.1
DISK adfærdsprofil 10.1
DISK Personfaktor Profil 8.1
Disruptet 7.4
Disruption 7.2
Disruptiv vision 7.2
Disruptive teknologier 7.2
Distancearbejde 10.2
Distanceledelse 10.1
Diversitet 6.1
D-mennesker 10.2
Driftsbeslutninger 11.3
Dydsetikken 5.1

E

Ed Gurowitz 6.1
Effekt 11.3
Effektiv arbejdsplads 4.2
Effektive vaner 4.2
Effektivitet 4.1, 4.2
Eisenhowermodellen 4.1
Ejerskab 11.3
Eksekveringsevne 11.3
Eksistentialismen 4.3
Eksistentialistisk 5.1
Eksistentialistiske 6.4
Emerging strategies 11.3
Empati 11.2
Employer branding 7.1
Empowerment 6.4
Engagement 11.2
Enron 3.1
Etienne Wenger 10.1
Etik 5.1, 5.2
Etikeren 4.3, 6.3
Etisk kodeks 5.1
EU Blomsten 7.1
Evolutionært 3.1

F

Facebook 4.2, 4.3
Facetime 10.1
Fact facts 7.4
FairTrade 7.1
Fake facts 7.4
Filosof 9.2
Fitnessfreaken 4.3
FN 7.1
Fokusområde 11.3
Forandring 11.3
Forandringshistorik 11.3
Forandringsledelse 6.2, 11.3
Forandringsproces 11.3
Forføreren 4.3
Formål 11.2
Forsyningskæden 11.1
Fortvivlelse 4.3
Fregatten Jylland 3.3
Fremtidens ledelse 5.2
Fremtidens mellemleder 5.2
Fremtidens topleder 5.2
Fri vilje 4.1
Fru Jørgensen 4.3
Funky Business 8.1
Fysiske ressourcer 7.3
Fænomenologiske 6.4
Førsokratikere 9.2

G

Ghadaffi 5.1
Gitte Astrup Melgaard 5.2
Goethe 6.3
Google Meet 10.2
Grundlæggende problemer 11.1
Guldalderen 4.3
Göring 5.1

H

Handlemønstre 6.2
Harry G. Frankfurt 9.3
Hasteopgaver 4.1
Helgoland 3.3
Henriette Gullberg 6.4
Henry Ford 3.1
High level disruption 7.2
Hippocampus 4.3
Historiefortælling 8.2
Hitler 5.1
Hjernens direktør 4.3
Hofstede’s 6 kulturelle dimensioner 10.1
Homo sapiens 3.2, 10.1
HR 5.2, 6.4
Hr. Svan 4.3
Humbug 9.3
Høvding 3.1

I

Identifikationsbehov 5.2
Idiotdelegering 11.2
I-mennesker 10.2
Immanuel Kant 5.1
Implement A/S 11.3
Implementere 11.3
Implementering 11.4
Incorporated 9.1
Individuel co-creation 6.5
Indlæring 11.2
Information 11.4
Informationsoverload 4.2
Inklusion 6.1
Innovation 7.4
Instagram 4.3
Intetfang 3.2
Ironikeren 4.3
Islamisk Stat 5.1

J

Jean Lave 10.1
Jesper Mathiassen 4.2
Johannes Sløk 5.1
Johari’s vindue 6.2
John Geier 6.1
Jordemodermetoden 9.2

K

Kant 5.1
Karakter 11.2
Karen Jønsson 6.3
Kjeld Nordström 8.1
Klimakonventionen 7.1
K-mennesker 10.2
Kodak 7.4
Kognitiv resiliens 10.2
Kommunikation 11.4
Kommunikative færdigheder 11.2
Konge 3.1
Konsekvensetikken 5.1
Konsensuskultur 9.2
Koordinatorrollen 8.2
Korsaren 4.3
Kravet om lykke 6.3
Kreativ ledelse 6.5
Kreative spring 7.2
Kreativitet 4.1
Kropsdyrkeren 4.3
Kultur 6.2
Kulturdesign 5.2
Kulturforskelle 6.2

L

Laizzes faire-typen 9.2
Le Figaro 7.2
Le Mans 7.3, 11.4
Ledelse 3.1
Ledelse af implementering 11.4
Ledelse af ledere 8.2
Ledelsen 11.4
Ledelsesetik 5.1
Ledelseskompetencer 8.2
Ledelsesstile 3.1
Ledergruppen 11.3
Lederskab 3.1
Lederteam 11.3
Lederteamet 8.2
Leveregler 11.3
Limbiske system 6.1
Linda Fuglsang 8.1
Linielederen 11.3
Lisbeth Holdt Jørgensen 9.1
Livsstadier 4.3
Low level disruption 7.2
Ludwig Wittgenstein 4.3
Lykke 6.3
Lykkebegrebet 6.3

M

Mads Skjern 4.3
Mail 4.2
Mailhåndtering 4.2
Mailpolitik 4.2
Management 6.4
Mangfoldighed 6.1
Mangfoldighedsbegrebet 6.1
Mangfoldighedsledelse 6.1
Markedsbaserede strategi 7.3
Market entry 11.3
Martin Anker Wiedemann 6.3, 8.1, 10.2
Masseproduktion 3.1
Masterdata 11.1
Maude 4.3
Max dePree 8.2, 9.2
McClean’s tredelte hjerne 6.1
McKinsey’s 7 S 8.2
Mellemlederadfærd 11.3
Mellemlederen 11.3
Mellemledergruppe 11.3
Mening 3.2
Meningsfuld ledelse 3.2
Menneskelige ressourcer 7.3
Menneskerettigheder 7.1
Metamodel 6.4
Michael E. Porter 7.3
Michael Jensen 1.1
Michelangelo 1.1
Microsoft Teams 10.2
Midler 11.4
Mission 3.3, 8.2
Modelling 6.4
Monarken 5.2
Moral 5.1
Moses 3.1
Motivation 6.4
Mudderskredshypotesen 7.2
Mussolini 5.1
Must-win Battles 8.2
Mål 4.1, 11.2, 11.4

N

Naked Goat 6.5
Neocortex 6.1
Neurale spor 4.1
Neuro Lingvistisk Programmering 6.4
NLP 6.4
Nordisk Fjer 3.1
Nærarbejde 10.2
Nærhedsperspektivet 10.1
Nøglekunder 11.3
Nøgleresultatområder 4.1

O

Offeret 4.3
Operational Excellence 11.3
Opfølgning 11.4
Organisationskultur 6.2
Organisatoriske ressourcer 7.3
Organisering 4.2

P

Paradigme 6.1
Paretoprincippet 4.1
Personaleledelse 3.3
Personlighed 11.2
Peugeot 7.3
Planlægningsrationale 11.3
Platon 5.1, 9.2
Poul Hæstrup 11.3
Prioritering 4.1, 4.1, 11.3
Proces 11.3
Produktudviklingsproces 11.1
Protreptik 9.2
Psykologiske adfærdsforskelle 6.1
Psykologiske behov 8.1

R

Regel- eller pligtetikken 5.1
Regine Olsen 4.3
Ressourcebaseret strategi 7.3
Ressourcebundter 7.3
Ressource-positioner 7.3
Ressourcer 11.2
Rettighedsetik 5.1
Return On Investment 11.3
Richard E. Boyatzis 8.2
Ritualer 6.2
ROI 11.3
Rutiner 6.2

S

Salgsmæssige ressourcer 7.3
Scenarier 11.3
Scheins isbjerg 10.1
Schillers 6.3
Schwarzenberg 3.3
Scientific management 3.1
SDG mål 7.1
Selvledelse 8.1
Sindelag 5.1
Situationsbestemt ledelse 6.4
Situeret læring 6.4
Situeret Læring 10.1
Skibsfører 8.2
S-kurve 7.3
Skype 10.1
Slug Frøen 4.1
S-mennesker 10.2
Snapchat 4.3
Social inklusion 7.1
Sociale medier 4.2
Socialt ansvar 5.2
Sokrates 5.1, 9.2
Spidsborgeren 4.3
Statsministeren 5.2
Stephen Covey 11.2
Stephen R. Covey 4.1
Stints 11.4
Storrumskontorer 4.2
Strateg 3.1
Strategi 3.3, 7.3, 11.3
Strategiarbejdet 11.3
Strategifokus 11.3
Strategiformulering 11.3
Strategikommunikation 11.3
Strategiproces 11.3
Strategiprocesser 11.3
Strategipræsentation 11.3
Strategisk 11.3
Strategisk rækkevidde 11.3
Strategiske aktiviteter 11.3
Strategiske indsatser 11.3
Strategiskift 11.3, 11.3
Strategudannelse 11.3
Stress 4.2
Strukturering 4.1
Supplier Code of Conduct 7.1
Svanemærket 7.1
Sven Brinkmann 6.3
Symboler 6.2
Symbolhandlinger 11.3
Søren Kierkegaard 1.1, 4.1, 4.3, 5.1
Søren Kirkegaard 6.3

T

Taktik 3.3
Team 6.5, 8.1
Team Dynamik Modellen 8.1
Teamkultur 10.1
Teamlederen 8.1
Teams 10.1
TeamTelling 8.1
Thalamus 3.2
The Art of Choosing 6.5
The Competent Manager 8.2
Tidsrøvere 4.2
Tillid 10.1, 11.3
Tjenende lederskab 9.2
Tjener Boldt 4.3
Tom Kristensen 7.3, 11.4
Topleder 11.3
Toplederen 5.2, 11.3
Transformationsprocesser 11.3
Tredobbelt bundlinje 7.1
Troværdighed 9.1
Tvangspositivisme 6.3
Tænkning og begreber 4.3

U

Ugekompas 4.1
UNEP 7.1
Unikke ressourcer 7.3
Utilitarismen 5.1

V

Vaner 4.1, 4.2, 11.2
Vedholdende teknologier 7.2
Vedholdenhed 11.3
Verbal kommunikation 9.1
Vilfredo Pareto 4.1
Vilje 4.1
Virksomhedskulturer 11.3
Vision 3.3, 5.2, 7.2, 8.2
Visionær 5.2
Visionære ledere 5.2
Visionært lederskab 4.1
VRIO-analyse 7.3
Vækststrategi 11.3
Værdibaseret ledelse 5.1
Værdier 6.2
Værdikædeanalyser 7.3
Værdisættet 8.2

W

W.C. Fields 4.2
Wall Street Journal 7.2
WhatsApp 10.2
Working 10.2
Worldcom 3.1
Wunderlist 4.1

X

Xenophon 9.2

Z

Zoom 10.1, 10.2
Zoon politikon 6.2

Æ

Æstetikeren 4.3, 6.3

Bestil Visionær Ledelse

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere