Told og Afgifter - stikord i bogen

A

Abrikoskerner 5.3
Administrative ledsagedokument 3.2
Administrative Reference Code 3.2
Administrative sanktionsmuligheder 3.4, 9.4
AEO-C 10.6
AEO-S 10.6
Afgangstoldsted 11.7
Afgiftens størrelse 4.1
Afgiftsfrie køretøjer 7.1
Afgiftsfritagelse 3.2
Afgiftsområdet 3.1
Afgiftsperioden 3.2
Afgiftssatser 5.3
Afgiftssuspension 3.2
Afgiftssuspensionsordningen 3.2
Afprøvning af motorer til skibe 4.8
Afregningsperioden 3.2
Afsendelse af ubeskattede varer 3.2
Afsendelsesland 10.5
Afsætning af overskudsvarme 4.8
Aircondition 4.8
Akajounødder 5.3
Aktiv forædling 11.2
Almene vandværker 8.1
Almennyttige lotteri 8.4
Angivelsestyper 9.2
Ankomstmeddelelse 9.2
Annullering af det elektroniske ledsagedokument 3.2
Antidumpingtold 10.3
ARC 3.2
ARC-nummeret 3.2
ATA-carnet 11.4
Autocampere 7.1
Autonome toldsuspensioner 10.2
Autopærer 6.2
Autoriseret Økonomisk Operatør 10.6

B

Badelande 4.8
Banderoler 6.1
Bearbejdning og forarbejdning 11.5
Bekæmpelsesmidler 8.6
Beskadigede varer 3.2
Beskyttelsestold 10.3
Bevillingsregnskab 11.1
Bindende oprindelsesoplysning 11.5
Bindende svar 3.3
Biobrændstoffer til motordrift 4.1
Biocider 8.6
Biogas 4.4
Bioolier 4.1
BIS-angivelser 10.5
Boligforening 4.3
Bolsjer 5.2
BOO 11.5
Boreolie 4.1
Brand 3.2
Bruttomasse 10.5
Brændstofforbrugsafgift 7.3
Brændt kaffe 6.3
BTO 10.1
BTO-databasen 10.1
Bundfradrag i CO2-afgiften 4.8
Busser til privat anvendelse 7.1
Bygas 4.4
Bøde 3.4, 9.4

C

Campingpladser 4.8
Centraliseret toldbehandling 10.6
Cerutter 8.3
Chokolade 5.2
Cigarer 8.3
Cigarethylstre 6.1
Cigaretpapir 6.1, 6.1
Cigarillos 8.3
Cigarretter 8.3
CIP-rengøring 4.8
Containere 4.8

D

Dagskriterium 7.1, 7.2
Damplamper 6.2
Dampning 4.8
der bestiller varer fra udlandet 3.2
Destillation 4.8
Det Harmoniserede System 10.1
Detektionsgrænsen 8.2
Dieselpartikel 7.3
Diplomater 3.2
Direkte levering 3.2
Direkte repræsentation 10.6
Direkte transport 11.5
Drikkevandsbidrag 8.1
Dækningsafgift 3.2
Dækningsafgiften 5.3

E

EAD-dokument 9.2
ECICS-databasen 10.1
E-cigarretter 8.3
e-Export 9.2
EF's enhedsdokument 9.2
EFTA 9.1
EFTA-lande 3.2
Eftersyn 11.1
Egen beregning 10.6
Ekspeditionsgebyr 9.4
Eksport ledsagedokument 9.2
Eksportgodtgørelse 7.1, 7.2
Eksportledsagedokumentet 9.2
Eksportør 9.2
Eksportørregistreret 9.2
Ekstern EU-forsendelse 11.7
Elbiler 4.8
Elektricitet 4.8
Elektriske sikringer 6.2
Elektrolyse 4.8, 4.8
Elektroniske ledsagedokument 3.2
El-patronordningen 4.3
Elvarmeafgift 4.3
Emballager 8.7
EMCS 3.2
Engangsservice 8.7
Enkeltledsafgift 3.1
Entreprenører 4.8
Epoxybelægning 4.8
Erhvervsmæssig sejlads 4.8
EU-forsendelse 11.7
EU-handel med visse mineralolieprodukter 4.1
eVITA 10.1
Excise Movement and Control System 3.2

F

Fabrikationserklæringer 6.3
Faktura møntsort 10.5
Farvet diesel 4.8
Farvningsvirksomhed 4.1
Ferskenkerner 5.3
Fjernsalg 3.2, 5.2
Fjernvarmeleverancer 4.8
Flødeis 5.1
Forarbejdning under toldkontrol 11.3
Forbrugsregistrering 4.3, 4.4
Fordampning 4.8
Foreløbig fastsættelse 3.4
Forenklet procedure 11.7
Forfaldsdatoen 9.4
Forholdsmæssig registreringsafgift 7.1, 7.2
Forklarende Bemærkninger 10.1
Formularer 10.5
Forsamlingshuse 8.1
Forsendelse af beskattede EU-harmoniserede afgiftsvarer 3.2
Forædlingsprodukter 11.2
Fosfor 8.2
Frihandelsområde 9.1
Frihedsberøvelse 3.4, 9.4
Fritagelse 11.6
Fritidscenter 4.8
Frysehus 4.8
Ftalater 8.5
Fuldmagtsforhold 10.6
Fuldstændig ekspres 10.5
Fuldt ud fremstillet 11.5
Fælles oplagring 11.1
Fællesarealer 4.8
Færgedrift 4.8
Følsomme varer 10.2

G

Gearolie 4.1
Genbrugsemballage 4.8
Generel toleranceregel 11.5
Genudførselsfrist 11.2
Gevinstopsparing 8.4
Glasfiber 4.8
Glødelamper 6.2
Godkendt eksportør 9.2
Godkendt frembydelsessted 9.2
Godtgørelse 11.6
Godtgørelse af energiafgifter tilbage i tiden 4.8
Grøn ejerafgift 7.3
GSP-systemet 11.5

H

Harmoniserede afgifter 3.1
Hassenøddekerner 5.3
Hedtvandsrenser 4.8
HS-kode 10.1
Humle 5.6
Husspildevandet 8.2
Hydraulikolie 4.1

I

Idrætscenter 4.8
Idrætshaller 8.1
Ikke bestillingssvarende varer 3.2
Ikke-præferentiel oprindelse 11.5
Importsystemet 10.5
Importørregistreret 9.2
Indbrud 3.2
Inddampning 4.8
Indeksering af bundfradraget 4.8
Indirekte repræsentation 10.6
Indkøbsprovision 10.4
Industrielt brug 3.2
Industrispildevandet 8.2
INF-4 Certifikat 11.5
Intern EU-forsendelse 11.7
Internationale institutioner 3.2
Internethandel 3.2
Is-miks 5.1

J

Jernbanedrift 4.8
Jernstøberier 4.8
Jordnødder 5.3

K

Kaffeekstrakter 6.3
Kaffeerstatninger 6.3
Kager 5.2
Kakao 5.2
Kakaobønner 5.3
Kandiseret frugt 5.2
Kapitalvarer 10.2
Kardusskrå 6.1
Kasino 8.4
Kemisk reduktion 4.8, 4.8
Kiks 5.2
Kilometerkriterium 7.1, 7.2
Klage 3.3, 9.3
Klageadgang 3.3
KN 10.1
KN-kode 10.1
Kogning 4.8
Kokosnøddekerner 5.3
Kolli mærke og nummer 10.5
Kombinerede Nomenklatur 10.1
Komfortkøling 4.8, 4.8
Kompressorolie 4.1
Kondensering 4.8
Konfekt 5.2
Konsignation 3.2
Konsum-is 5.1
Kontante gevinster 8.4
Kontrol af varemodtager 3.2
Korrektion 11.5
Korttidsudleje 4.8
Kulsyreholdige drikke 5.6
Kumulation 11.5
Kvadratmeterreglen 4.8
Køle/frysevirksomhed 4.8

L

Lakrids 5.2
Landboforeninger 4.8
Landbrugsarbejde 4.8
Landsskatteretten 3.3
Leasingbiler 7.1, 7.2
Leverandørerklæringer 11.5
Liberale erhverv 8.1
Luftfartøjer 4.8
Lystbådehavne 4.8
Lønindeholdelse 3.4

M

Maltbaserede alkoholsodavand 5.6
Maltet byg 5.6
Mandelkerner 5.3
Marmelade 5.2
Maskinolie 4.1
Maskinstationer 4.8
Masser 5.2
Medborgerhuse 8.1
Mellemhandlere 4.4
Metallurgiske processer 4.8
Metanol 4.1
Midlertidig fjernelse 11.1
Midlertidig indførsel 11.7
Midlertidig varemodtager 3.2
Miljø- og energirigtige væksthuse 4.7
Milkshakes 5.1
Mineralogiske processer 4.8
Minimumsafgift 8.1
Mjød 5.5
Modregning af tilgodehavende 3.4, 9.4
Modtagelse af ubeskattede varer 3.2
Modtager/nr 10.5
Motorbrændstof 4.1, 4.8
Motorregistret 7.5
Mousserende vine 5.5
MRN nummer 9.2
MRN-nr. 11.1
Muslingerenserier 8.2
Myndighedsfejl 11.6
Mængdesats 3.2
Måling med tilbagevirkende kraft 4.8

N

NAFTA 9.1
Naturgas 4.4
Nettoafgift 4.3
Nettomasse 10.5
Nødprocedure 3.2

O

Ombytningsvarerne 11.2
Omkostningsgodtgørelse 3.3
Onlinekasino 8.4
Opgørelse af afgiften 3.2
Oplagshaver 3.2
Oplagshaveren 11.1
Oprindelsesbeviser 11.5
Oprindelsesland 10.5
Oprindelsesoplysning 9.3, 10.1
Oprindelsesstatus 11.5
Opvarmet lokaler til mindst 45 grader 4.8
Opvarmning 4.8
Overskudsvarme 4.8

P

Pan-Euro-Med-aftaler 11.5
Paranøddekerner 5.3
Passiv forædling 11.2
Pasteurisering 4.8
Pekannøddekerner 5.3
Pesticider 8.6
Pibetobak 8.3
Pistaticenøddekerner 5.3
Plantebeskyttelsesmidler 8.6
Poser 8.7
Postordresalg 3.2
Privatbenyttelsesafgift 7.3
Privatpersoner 3.2
Privatpersoners egen indførsel 3.2
Procedure 10.5
Procentafgift 7.1, 7.2
Proceskøling 4.8
Procesliste 11.5
Processpildevand 8.2
Præferenceordningerne 11.5
Præferencetoldbehandling 11.5
Præferentiel Oprindelse 11.5
Prøveskilte 7.5
PSO 4.7
Puljevæddemål 8.4
Punktafgiftsnummer 3.2
PVC 8.5

R

Referencenummer 10.5
Registrerede spildevandsudledere 8.2
Registreret vareafsender 3.2
Renseanlæg 8.2
Renter 3.4, 9.4
Repræsentant 9.2
Repræsentation 10.6
Restaurationer 8.4
Rettelsesangivelsen 11.6
Returvarer 3.2, 11.4
Ristning 4.8
Royalties og licensafgifter 10.4
Rustbeskyttelsesmidler 4.1
Rykkergebyr 3.4, 9.4
Rødvin 5.5
Røgtobak 8.3
Råkaffe 6.3
Råstofafgiften 5.3
Råtobak 8.3

S

SAD-blanketter 11.2
Samlet sikkerhedsstillelse 10.6
Sangria 5.5
Satsdirektiverne 3.2
Selvstændige transportører 4.1
Sikkerhedsstillelse 3.2, 9.2, 11.1
Sikring til stærkstrømsanlæg 6.2
SKATs sikkerhedsstillelsesordning 9.2
Skatterådet 3.3
Skibe 4.8
Skrå 6.1
Skæreolie 4.1
Skønsmæssig ansættelse 9.4
Slagterier 4.8
Smeltning af glas 4.8
Smeltning af metaller 4.8
Smøreolie 4.1
Snus 6.1
Sodavandsis 5.1
Solcelleanlæg 4.3
Spil uden indsats 8.4
Spilafgifter 8.4
Spildevand 8.2
Spildolie fra skibe 4.1
Spilleautomater 8.4
Spillehaller 8.4
Spritus 5.4
Spritusbaseret sodavand 5.4
Spunden skrå 6.1
Staldbygninger 4.8
Standardombytning 11.2
Standardproceduren 11.7
Statistisk værdi 10.5
Sterilisation 4.8
Stilstandsvarme 4.8
Stjålne varer 3.2
Strafferetlige sanktionsmuligheder 3.4, 9.4
Strukturdirektiverne 3.2
Strålevarmeanlæg 4.8
Støttebrændsel 4.8
Sukkade 5.2
Suspensionsordningen 11.2
Svulmningsafgift 5.1
Svømmehaller 4.8
Sædevanelig behandling 11.1
Særlige anlæg 4.8

T

Tab på debitorer 3.2
Tankopvarmning 4.8
TARIC-kode 10.1
Tarifering 10.1
Tariferingsforordninger 10.1
Tariferingsoplysning 9.3, 10.1
Te 6.3
Teekstrakter 6.3
Teknisk brug 3.2
Temperaturstigninger 4.8
Territorialprincippet 11.5
Tilbagebetaling 11.5
Tilbagebetalingsordningen 11.2
Tillægskoder 10.3
Tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet 11.5
Toldangivelsen 10.5
Toldbehandlingsbekendtgørelsen 9.1
Toldbelastningen 10.4
Toldekspeditionsstedet 9.2
Toldkodekset 9.1
Toldkontingent 10.2
Toldloven 9.1
Toldområdet 9.1
Toldoplag 11.1
Toldoplagsproceduren 11.1
Toldoplagsregnskab 11.1
Toldpræference 11.5
Toldsuspension 10.2
Toldtariffen 10.1
Toldværdien 10.4
Transformerolie 4.1
Transmissionsolie 4.1
Trekantshandel 3.2
Tresidet passiv forædling 11.2
Tvangsafmeldelse 3.4
Tyggegummi 5.2
Tyveri 3.2
Tørring 4.8

U

Udbyttesats 11.2
Udenlandske firmabiler 7.1, 7.2
Udfyldningsregel 4.1
Udgangstoldstedet 9.2
Udlejning af fast ejendom 8.1
Udlejningsvirksomheder 4.8
Udligningsafgift 7.4
Udligningsrente 11.2
Udligningstold 10.3
Udlændigebiler 7.1, 7.2
Udpassageattesten 9.2
Udpumpningsmåler 8.1
Udstillingshuse 8.1
Udtørring af bygninger 4.8
Uerholdelige fordringer 3.2
Underpositionsbestemmelser 10.1
Undervognsbehandling 4.8
Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger 11.5

V

Vafler 5.2
Valnøddekerner 5.3
Vandafledningsbidrag 8.2
Vandland 4.8
Vareafsender 3.2
Varebeskrivelsen 10.1
Varegevinster 8.4
Varekoden 10.1
Varekoder 10.5
Varemodtager 3.2
Varens pris 10.5
Varens uforandrede stand 11.4
Vareprøver 3.2
Veteranbiler 7.3
Vin 5.5
Væddemål 8.4
Vægtafgift 7.4
Væksthuse 4.8
Værdioplysninger 10.5
Værdisats 3.2

Æ

Æblecider 5.5

Ø

Øl 5.6

Bestil Told og Afgifter

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere