Selskabsskat - stikord i bogen

A

Acontoskat 7.7
Administrationsselskab 7.3
Administrationsselskabet 7.4, 7.5
Afregning mellem selskaber 7.4
Afskrivning 4.5
Afvikling 7.2
Aktie - og anpartsselskaber 7.4
Aktieavancer 6.1
Aktieombytning 8.4
Aktier 6.1, 6.2
Aktieselskab 7.6
Aktiver 8.3
Aktivmassen 5.3
Andelskasser 7.2
Anmeldelsesvilkår 8.5
Anpartsselskab 7.6
Apportindskud 8.3, 8.4
Asger Lehmann Høj 1.1
Avance 6.4, 8.3, 11.7

B

Begrænset skattepligt 11.1
Benefical ownership 11.4
Beneficial ownership 6.3
Bevisbyrde 10.3
Bindingsperiode 7.5
Bruttolønsordninger 11.10
Bøderegler 10.2

C

Carry back 9.1
Checklister 7.7
CSR 3.3

D

Dansk Eksportfinansieringsfond 7.2
Datterselskab 6.2, 6.3, 7.6, 8.1, 8.5, 8.7
Datterselskaber 7.4
Datterselskabsaktier 6.1
De danske dokumentationskrav 10.2
Debitorsiden 9.3, 9.3
Delårsopgørelse 8.7
Dobbeltbeskatning 10.3, 11.11
Dobbeltbeskatningsoverenskomst 6.3
Dobbeltbeskatningsoverenskomster 11.1, 11.5
Dokumentationskrav 10.2
Dokumentationspligt 10.2
Domicilbeskatning 11.1
Domstole systemet 10.3
Driftsomkostninger 4.1, 4.4
Driftstab 4.2

E

EBITDA-reglen 5.4
EBIT-regel 5.1
EBIT-reglen 5.3
Egenkapital 5.2
Ejerandel 6.3
Ejerskifte 9.2
EU 11.8
EU's Voldgiftskonvention 10.3

F

Fast driftssted 11.1, 11.3
Formål 9.2
Forskning 4.3
Forsøg 4.3
Fradragsret 5.2, 5.4
Funktionsanalyse 10.2
Fusion 8.1, 8.7
Fusionsskatteloven 8.1

G

Gaver 4.3
Genbeskatning 7.4
Genbeskatningssaldo 7.5
Genstandskriteriet 4.2
Gæld 5.2

H

Holdingkrav 8.5
Holdingselskab 8.7
Hæftelse for skatter 7.4, 7.5

I

Inbound 11.4
Ind- og udtræden 7.4
Indgangsværdier 7.5
Indkomstkilden 4.1
Indkomstopgørelse 4.1, 7.3
Indkomstår 9.1
Indkomståret 7.3
Indtægter ved arbejdsudleje 11.4
Interesseforbundne parter 10.1
International beskatning 11.1
International sambeskatning 7.7
International skatteplanlægning 11.7
Internationale standarder 10.1

J

Jesper Anker Howes 1.1

K

Kapitalforhøjelse 8.4
Kildeartsbegrænsede tab 8.6
Kildebeskatning 11.1
KommuneKredit 7.2
Koncernbegrebet 9.3
Koncernforbundne selskaber og foreninger 7.2
Koncernselskabsaktier 6.1, 6.3
Konsolidering 5.2
Konsulenthonorarer 11.4
Kooperationsbeskattede foreninger 7.2
Korresponderende regulering 10.3
Kreditorsiden 9.3, 9.3
Kulbrinteskatteloven 7.2
Kursgevinstloven 9.3

L

Landsskatteretten 10.3
Ledelsesorgan 11.2
Lempelse 11.6
Ligningsfrist 10.3
Ligningsloven 11.9
Likvidiationssituationer 6.4
Lovhjemmel 7.4
Lønordninger 11.10

M

Magnus Vagtborg 1.1
Michael Tell 1.1

N

Nettofinansieringsudgifter 5.3
Nettokapitalindtægter 9.2
Næringsaktier 6.1

O

Obligatorisk sambeskatning 7.4, 7.7
OECD Guidelines 10.1
OECDs modeloverenskomst 7.1
OECD's modeloverenskomst 11.5
Omkostningsgodtgørelse 3.1
Omkvalifikationsregler 11.7
Omstrukturering 7.3, 8.5, 8.6
Omvendte juletræer 6.2
Oplysningsforpligtelser 7.3
Outbound 11.3

P

Periodeafgrænsning 4.1, 4.4
Periodisering 4.4
Personalegoder 11.10
Peter Østergaard 1.1
Porteføljeaktier 6.1
Primær korrektion 10.3
Prisfastsætningsmetoderne 10.2
Privatforbrug 4.1
Pønal 4.2

R

Reklameudgifter 4.3
Rekonstruktion 9.1, 9.3
Rentefradrag 9.3
Renteloft 5.3
Renter 5.1, 11.3, 11.4
Repræsentationsudgifter 4.3
Risikoanalyse 10.2
Risk Management 3.3
Royalties 11.3, 11.4

S

Sambeskatning 7.1, 7.2, 7.3, 7.6
Sambeskatningsaftale 7.7
Sambeskatningsindkomsten 7.4, 7.5
Sambeskatningskreds 7.3
Sambeskatningskredsen 7.4, 7.5
Sammenlignelighedsanalyse 10.2
Selskaber under afvikling 7.2
Selskabskvalifikation 11.3
Selskabsskatteloven 5.1, 5.2, 5.4, 7.1, 7.4, 7.6, 11.2
Selskabsskatteret 11.8
Skatteberegning 7.4, 7.5
Skattefrie aktier 6.1
Skattekontrolloven 10.2
Skattemæssige problemstillinger 11.3, 11.4
Skatteplanlægning 3.2, 3.3
Skatteplanlægningen 7.5
Skattepligt 6.3, 11.2
skattepligtig indkomst 4.1
Skattepligtige aktier 6.1
Skattesager 3.1
Skattetænkning 3.2
Skatteudnyttelse 3.2
Social sikring 11.9
Spaltning 8.2
Sparekasser 7.2
Standardrenten 5.3
Statsskattelov 5.1
Statsskatteloven 4.1
Statusskifte 6.2
Stiftelsesprovisioner 4.3
Sømandsbeskatning 11.11
Søsterselskab 8.2

T

Territorialbeskatning 7.1
Thomas Bjerre 1.1
Tilførsel af aktiver 8.3
Traditionelt setup 11.7
Transfer pricing 10.1, 10.2, 10.3
Transparensreglen 9.2
Tvisteløsningssystemet 10.3
Tynd kapitalisering 5.2

U

Udbytte 6.3, 6.4, 11.3, 11.7
Udbytter 11.4
Udenlandsk skat 7.5
Udenlandske aktionærer 6.3
Udenlandske skatter 7.4, 11.6
Underskud 7.4, 7.5, 8.6, 9.1, 9.2, 9.3
Underskudsbegrænsning 9.3
Underskudsfremførsel 7.3
Undtagelser 9.2

V

Valutaomregning 7.3
Visse kursgevinster 11.4
Værdiansættelser 10.4
Værnsregler 11.7

Å

Årsagskriteriet 4.2

Bestil Selskabsskat

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere