Regnskab - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Oktober 2021

26.10.2021

Kære abonnent

Dette fjerde og sidste nyhedsbrev i 2021 til Regnskab er samtidig det første med Jane Thorhauge Møllmann fra KPMG som hovedredaktør.

Denne gang har vi fornøjelsen af at fremsende følgende opdateringer til Regnskab:

I dette kvartal har I mulighed for at blive klogere på de nyeste opdateringer til ledelsesberetningen i årsrapporten, herunder hoved- og nøgletalsoversigten. Desuden er kontoplaner for resultatopgørelsen opdateret, herunder eksemplerne på opstilling af resultatopgørelse og balance efter Årsregnskabslovens skemakrav.

Kontoplanerne og eksemplerne er primært opdateret for at afspejle konti og regnskabsposter vedrørende kapitalinteresser, jævnfør Årsregnskabslovens gældende skemakrav.

I forhold til ledelsesberetningen er det nu et krav for virksomheder i regnskabsklasse C stor at redegøre for virksomhedens politiker for dataetik. Desuden er der sket en ændring i anbefalingen af nøgletal i hoved- og nøgletalsoversigten. Tidligere har virksomheder søgt inspiration til angivelse af nøgletal i publikationen ”nøgletalsvejledning” fra Finansforeningen. Denne vejledning er som noget nyt ikke længere tilgængelig som publikation, men er i stedet omdannet til en onlineplatform, hvor medlemmer har fuld adgang til platformen. Denne opdateres desuden nu kontinuerligt med udviklingen i praksis.

Der er ikke foretaget skelsættende ændringer i de nævnte kapitler, men en generel opdatering i forhold til gældende lovgivning.

I næste opdatering af Regnskabshåndbogen, kan I blandt andet se frem til at blive opdateret på følgende emner:

 • Formalia til ledelsesberetningen pr. regnskabsklasse
 • Kortfristede gældsforpligtelser

Årets kursus
Som nævnt i det tidligere udsendte, ekstraordinære nyhedsbrev er vi i forbindelse med skiftet af hovedredaktør også nødsagede til at flytte årets kurser i Regnskab til januar måned 2022, og vi undskylder naturligvis al ulejlighed, som flytningen af kurserne må give ophav til.

Regnskabskurserne for 2022 løber naturligvis af stablen i løbet af efteråret som vanligt.

Således har vi nu fornøjelsen af at invitere dig til regnskabskurset 2021. Arrangementet er gratis for alle abonnenter på Regnskab.

På kurset vil aktuelle og relevante regnskabsmæssige forhold, selskabsretlige formalia samt moms-, skatte- og regnskabsmæssige problematikker blive præsenteret og gennemgået. Samtidig vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til det ny redaktørteam.

Vi opfordrer i lighed med tidligere år vore abonnenter til at indsende forslag til emner, som I ønsker gennemgået på kurset; ønsker bedes indsendt via e-mailadressen "mail@forlagetandersen.dk".

Dato og tidspunkt:
Aarhus: 5. januar 2022, kl. 9.00 til 13.00
København: 13. januar 2022, kl. 9.00 til 13.00

Sted:
København: Danske Advokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V
Aarhus: Hotel Aarslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved f.eks. overbooking, ændringer i myndighedernes retningslinjer mv. Der kan efter aftale med Forlaget Andersen udleveres kursusbevis blandt andet til brug for obligatorisk efteruddannelse.

Onlinedeltagelse
Det vil være muligt at deltage i kurset i Regnskab den 13. januar 2022 enten ved fysisk fremmøde eller via onlineforbindelse.

Ved onlinedeltagelse er det naturligvis stadig muligt at stille spørgsmål til redaktørteamet i løbet af kurset.

Ifald du allerede nu ved, at du ønsker at deltage via onlineforbindelse, må du meget gerne sende os en e-mail herom via "mail@forlagetandersen.dk".

Vi udsender naturligvis også en reminder til alle tilmeldte deltagere ca. en uge inden kursusstart, at man bedes melde tilbage, hvorvidt man ønsker at deltage ved fysisk fremmøde eller via onlineforbindelse.

Tilmelding:
Arrangementet er gratis for abonnenter på håndbogen Regnskab. Tilmelding skal ske senest den 28. december 2021 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in. Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnements- og kursuschef Anja Nørgaard Mortensen på anmo@forlagetandersen.dk.

Angiv venligst titlen "Kursus i Regnskab", navn på deltager, dato og by for kurset, samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er igen i år mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,- ekskl. moms, hvormed der spares kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år men også et fortløbende basisabonnement på Regnskab med opdateringer og nyhedsbreve samt mulighed for at stille spørgsmål til redaktørteamet fra KPMG bestående af Jane Thorhauge Møllmann og Charlotte Anderberg Ege.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement her.

Tilmeld din kollega via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

Vi glæder os til at se dig.

God læselyst!

De bedste hilsner fra Regnskabsredaktionen
v/ Jane Thorhauge Møllmann, Director, KPMG

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 28. december 2021 på alle nybestillinger af basispakken på Regnskab via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil Regnskab

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere