Persondata i HR - stikord i bogen

A

Accountability 4.6
Ad hoc kontrakter 8.3
Adfærdskodeks 8.3, 8.3
Adgangskort 6.2
Administrative bøder 4.7
Advarselsregister 7.4
Advarselsregistre 10.5
Advokatetik 6.2, 6.2
Afdøde 4.2, 10.3
Aflytning 6.2
Afskedigelsesbeskyttelse 7.5
Alkoholtest 6.2
Almindelige personoplysninger 4.2, 4.2, 4.4, 6.1, 6.3, 9.1, 10.3
Anmeldelse 4.6
Anmeldelse af sikkerhedsbrud 4.6
Anmeldelsesfrist 4.6
Anonym 4.2, 9.1
Anonymisering 4.6
Ansættelseskontrakt 6.1
Arbejdsmiljø 10.3
Arbejdsmiljørepræsentant 6.3, 6.3, 10.4
Arbejdsretlige forpligtelser 4.4
Arbejdsretten 3.3
Arkivformål 10.3
Artikel 29-gruppe 4.7
Artikel 29-gruppen 4.2, 4.2, 4.5, 7.4, 8.3
Artikel 88 1.2, 3.1, 6.3, 11.5
Automatiserede afgørelser 4.5
Automatiseret 4.5
Automatiseret databehandling 4.2, 4.5

B

BCR 8.3, 8.3, 8.4
Begrænset databehandling 4.5
Begrænsning 4.5
Begrænsninger 4.5
Behandling 4.2
Behandlingsaktivitet 7.3, 9.1
Behandlingshjemmel 4.4, 4.4
Behandlingssikkerhed 4.6
Beredskabsplan 4.6
Berigtigelse 4.5
Betænkning 1565/2017 1.2, 7.5, 11.5
Billeder 4.2, 4.2
Bindende virksomhedsregler 8.3, 8.3, 8.4
Biometriske data 4.2
Brevhemmelighed 6.2
Brexit 8.2, 8.3
Bødeniveau 4.7
Bøder 4.7
Børn 4.2, 4.4
Børneattest 4.3, 5.3
Børneattester 4.2

C

Catrine Søndergaard Byrne 1.1
Center for Cybersikkerhed 4.6
Certificeringsmekanisme 8.3
Certificeringsordning 8.3
Cloud 8.4
Corona 6.3
Covid-19 6.3
CPR. nr. 6.1, 10.4
CPR. Nummer 6.1
CPR.nr. 4.4
CVR.nr. 4.2

D

Data Privacy Impact Assessment 7.4
Databehandler 4.2, 7.3, 7.6
Databehandleraftale 4.7, 6.3, 7.6, 7.6, 8.3
Databehandleraftaler 4.2, 7.6
Databeskyttelse by default 7.2
Databeskyttelse by design 7.1
Databeskyttelseskontor 1.2, 11.5
Databeskyttelsespolitik 11.8
Databeskyttelsesrådgiver 3.2, 7.5
Dataflow 7.4, 8.4
Datakvalitet 4.4
Dataminimering 4.4
Dataportabilitet 4.5
Datarettigheder 4.5, 9.1
Datastrøm 7.4, 8.4
Datasubjekt 4.2
Datatilsynet 3.3, 4.7, 7.4
Dataansvarlig 4.2
Delt dataansvar 7.6
Diskrimination 5.2
Dobbelt behandlingshjemmel 8.1, 8.2
Dokumentation 7.3
Dokumenter 4.2
Domstole 3.3
DPIA 7.4
DPO 3.2, 7.5
Due diligence 6.3

E

Eavesdropping 4.1
Email 6.2
E-mail 11.8
Erstatning 4.7
Etableret 4.2
EU-domstolen 3.3
EU-Domstolen 4.5
Europæiske Databeskyttelsesråd 4.7
EØS-lande 4.2

F

Facebook 4.3, 5.3, 8.4
Fagforening 4.2, 4.4, 4.4, 6.3, 10.4
Faglig repræsentant 6.3
Faglig voldgift 3.3
Familiemæssig databehandling 4.2
Fingeraftryk 4.2
Flere formål 4.2
Forandringsledelse 4.6
Forening 4.2
Foreningsfrihedslov 5.2
Formkrav 4.2, 7.4
Formål 4.5, 5.1, 10.1
Formålsbegrænsning 4.4
Formålsbestemthed 4.4, 10.1
Fornødne garantier 8.3, 8.4
Forpligtelser 7.6
Forretningshemmeligheder 4.5
Forskelsbehandling 4.5, 5.2
Forskelsbehandlingslov 5.2
Forskelsbehandlingsloven 4.4, 5.4
Forteglense 4.5
Fortegnelse 7.3, 7.6, 9.1, 10.5
Fratræden 10.2, 10.3, 10.4
Fri antagelsesret 5.1
Frihedsrettigheder 10.5
Frivlligt 4.2
Færøerne 4.2
Følsomme oplysninger 4.4
Følsomme personoplysninger 4.2, 4.4, 4.4, 4.5, 4.5, 5.2, 6.1, 6.3, 10.4

G

Gennemsigtig databehandling 4.4
God databehandlingsskik 3.2, 4.3, 4.5, 5.1, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2, 6.2, 6.3, 9.1, 10.1, 10.5
God databehand-lingsskik 9.1
Godkendelse 8.3
Google 5.3
Google-sagen 4.3, 4.5
Google-søgning 4.3, 4.3
GPS-lokation 4.2, 6.2
Grønland 4.2

H

Handicap 4.4
Helbredsoplysning 5.4
Helbredsoplysninger 4.2, 4.4, 6.3
Helbredsoplysningsloven 5.4
Helbredsundersøgelse 4.4
Helbredsundersøgelser 5.4, 6.3
Hovedvirksomhed 4.7
Højesteret 5.4
Håndskrevne oplysninger 4.2

I

ICO 8.2, 8.3
Indsamling 4.5, 5.1
Indsamling af data 4.5
Indsigelsesret 4.5
Indsigtsanmodning 7.6
Indsigtsret 4.5, 11.10
Informationsforpligtelse 4.5, 11.8
Informationsmeddelelse 4.5
Informationspligt 11.10
Informationspolitik 11.8
Informationssik-kerhed 4.6
Integritet 4.4
Interesseorganisation 4.2
Intern rapportering 11.11
Internet 6.1, 6.2, 11.8
Internetsøgning 4.3, 4.3, 4.5, 5.3, 5.3
Intranet 6.1
IP-adresse 4.2
ISO 8.3

K

Kerneaktivitet 7.5
Kollektiv overenskomst 10.3
Koncern 4.2, 4.4, 8.4, 10.4, 10.5
Konsekvensanalyse 4.6, 5.2, 7.4, 10.5
Konsulent 4.2
Konsulenter 4.2, 7.6
Kontrakt 4.4
Kontrolforanstaltning 6.2, 6.2
Kontrolforanstaltninger 6.2
Kreditoplysning 10.5
Kreditoplysninger 4.3, 5.3
Kriminalitetsforbyggelse 6.2
Kryptering 4.2
Kunstig intelligens 4.5

L

Ledelsesret 5.2
Ledelsesretten 3.2, 4.3, 5.3, 5.4, 6.2, 6.2, 6.2, 6.3, 10.1
Ledende datatilsyn 4.7
Ledende tilsynsmyndighed 8.2
Legitim interesse 4.4, 4.6, 6.3, 10.3, 10.3, 10.4, 10.4, 10.4
Legitimationsskilt 6.2
Legitime interesser 4.5, 10.5
Legitimt formål 6.2
LinkedIn 4.3, 5.3
Livscyklus 4.2, 4.6
Logning 4.4
Lovlig databehandling 4.4
Lovovertrædelser 4.2, 4.2, 4.4, 4.5, 6.1, 6.3
Lydoptagelse 4.2

M

Manuel behandling 4.2
Manøvrerum 1.2, 4.7, 8.2, 11.5
Masseindsamling 4.5
Materiel anvendelsesområde 8.2
Materielt anvendelsesområde 4.2, 4.4
Model Clauses 8.3, 8.3
Modelkontrakter 8.4
Myndighedsudøvelse 10.3

N

Nationale datatilsyn 4.7
Nationalt identifikationsnummer 4.2
Non-profit 4.4
Noter 4.2

O

Objektive personoplysninger 4.4
Offentlig myndighedsudøvelse 4.4
Offentlige myndigheder 4.4, 4.5, 10.3
Offentliggjort 4.3, 4.4, 5.3
Offentliggørelse 10.4
Offentliggørelse af medarbejderoplysninger 6.1
Opbevaring 10.3
Opbevaringsbegrænsning 4.4
Oplysningsforpligtelse 6.2, 10.5
Oplysningsforpligtelsen 10.4
Oplysningspligt 3.1, 4.4, 4.5, 4.5, 5.5, 5.6, 6.2, 6.3, 9.1, 9.1
Oplysningstyper 4.2
Opsigelse 10.2, 10.3, 10.4
Optagelse 6.2, 6.2
Organisation 4.2
Organisatoriske foranstaltninger 4.5
Overenskomst 3.1
Overførsel 4.2, 8.1
Overvågning 4.5, 6.2, 6.2, 7.5

P

Personaleforening 4.2
Personalemappe 4.2, 4.5
Personlighedstest 4.3, 5.3
Personnummer 4.4, 4.5, 6.1, 6.1, 10.4
Personoplysning 4.2
Pligtsubjekt 4.7
Privacy by default 7.2
Privacy by design 7.1
Privacy Shield 8.3, 8.4
Proces 3.1, 3.2, 4.2, 4.5, 4.5, 4.6, 6.2, 6.3, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5
Procesbeskrivelse 11.11
Profilering 4.5
Proportionalitet 4.4
Præambel 1.2
Pseudonomisering 4.2, 4.6
Pårørende 5.6, 6.1, 10.3
Påvise 4.5, 6.2

R

Reference 10.4
Referencer 4.3, 5.3
Register 4.2
Registrerede 4.2
Rekruttering 10.4
Rekrutteringsfirma 5.1
Rent privat databehandling 4.2
Reprimande 4.7
Retlig forpligtelse 4.4, 10.3
Retskrav 4.4, 10.3, 10.3
Retten til at blive glemt 4.5
Retten til ikke-automatiserede afgørelser 4.5
Retten til indsigelse 4.5
Retten til indsigt 4.5
Rigtighed 4.4
Rimelig databehandling 4.4
Risikovurdering 11.11

S

Safe Harbour 8.3, 8.4
Samarbejdsaftalen 3.1, 5.5, 9.1
Samfundets interesse 10.3
Samfundsinteresse 4.4, 4.4
Samtykke 3.1, 4.2, 4.2, 4.4, 4.4, 4.5, 5.1, 5.6, 6.3, 6.3, 10.1, 10.3, 10.3, 10.4
Sanktioner 4.7
Sanktionsniveau 4.7
Semi-følsomme 10.5
Semifølsomme personoplysninger 4.4
Sikkerhed 4.6, 9.1
Sikkerhed i personaleadministration 4.6
Sikkerhedsbekendtgørelsen 4.6
Sikkerhedsbrud 4.6, 11.11
Sikkerhedsforan-staltninger 4.6
Sikkerhedshændelse 4.6
Sikkerhedsniveau 4.6
Sikre tredjelande 4.2, 8.3
Skriftligt samtykke 4.2
Sletning 10.3
Slettepolitik 4.4, 4.5
Sociale medier 4.2, 4.3, 5.3
Socialretlige forpligtelser 4.4
Spørgeskema 4.5
Standard databehandleraftale 7.6
Standarder 11.11
Standardkontraktbestemmelser 7.6
Standardkontrakter 8.3, 8.3, 8.4
Standardvilkår 4.6
Statistik 4.2, 4.5
Stillingsansøgere 4.5
Stillingsansøgninger 4.2
Stort omfang 7.5
Strafbare forhold 4.2
Strafbare handlinger 6.2, 6.2, 6.2
Strafbart forhold 4.5
Straffeattest 4.2, 4.3, 4.3, 4.5, 5.3, 5.3
Straffedomme 4.2, 4.2, 4.4, 4.5, 6.1, 6.3, 10.4
Stress 5.4
Subjektive personoplysninger 4.4
Sundhed og forskning 4.4
Sundhedsretlige forpligtelser 4.4
SU-udvalg 3.1
Sygdom 5.4, 6.3
Sygefravær 4.2, 4.2, 6.3, 7.3
Særlig kategori 4.2, 4.2, 4.4

T

Tavshedspligt 7.5
Tekniske foranstaltninger 4.5
Telefonsamtaler 6.2
Territorialt anvendelsesområde 4.2, 4.4, 8.2, 9.1
Tidsfrist 4.6, 4.7
Tidsfrister 4.5
Tilbagekaldelse af samtykke 4.2
Tillidsrepræsentant 4.2, 6.3, 6.3, 10.4
Tredjelande 4.2, 8.3
TV-overvågning 4.5, 6.2

U

Uafhængig 7.5
Uddannelse 4.6
Udtrykkeligt samtykke 4.2
Uidentificerbar 4.6
Underdatabehandler 7.6, 7.6
Underretning 4.6
Underretning datasubjekt 4.6
Underretning ved sikkerhedsbrud 4.6
Underretningsfrist 4.6, 4.6
Underretningspligt 4.5
Undersøgelser 11.11
Urintest 6.2
Utvetydigt samtykke 4.2

V

Vejledning fra Datatilsynet 10.5
Videnskabeligt formål 4.5
Videooptagelser 4.2
Videregivelse 10.4
Vikar 4.2
Virksomhedsoplysninger 4.2, 4.2
Virksomheds-overdragelse 6.3
Visitation 6.2
Vital interesse 4.4
Vitale interesser 4.4

W

Whistleblowerordning 9.1

Bestil Persondata i HR

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere