Persondata - bog og kursus

Overholder din virksomhed den ny persondataforordning?

Med vedtagelsen af den ny persondataforordning, som trådte i kraft den 25. maj 2018, er lovlig håndtering af personlige oplysninger for alvor kommet i fokus.

Ligeledes kan det fra og med den 25. maj 2018 koste op til 4 % af din virksomheds globale omsætning i bøde at overtræde persondatareglerne. Dertil kommer skade på virksomhedens ry og omdømme.

Et helt nyt retsgrundlag

Den ny persondataforordning skal reelt ses som et helt nyt retsgrundlag; uanset at en lang række principper og forpligtelser grundlæggende fortsætter.

Fra og med den 25. maj 2018 er den ny forordning direkte gældende i Danmark og erstatter dermed al dansk lovgivning, der regulerer håndtering af personlige oplysninger.

Er din virksomhed opdateret og compliant?

Eller sagt med andre ord; overholder din virksomhed lovgivningen?

For mange danske virksomheder vil de nye regler komme som et større chok, idet der ikke her i landet har været større opmærksomhed på beskyttelsen af personlige oplysninger og persondataloven generelt.

De allerfleste danske virksomheder vil derfor begynde den nødvendige compliancevurdering på et langt lavere niveau end forudsat i den ny persondataforordning.

Er Persondata relevant for din virksomhed?

Persondata henvender sig til alle, som på vegne af virksomheder, foreninger, myndigheder og andre organisationer beskæftiger sig med personlige oplysninger i praksis.

Alle virksomheder, myndigheder, organisationer mv. håndterer i større eller mindre omfang personoplysninger, uanset om det er det egentlige forretningsområde eller ej.

Har man kunder, har man personoplysninger om dem og omfattes af reglerne; også selvom det "kun" er arbejdsrelaterede personoplysninger.

Har din virksomhed medarbejdere ansat, vil I som minimum håndtere personoplysninger om disse - og eventuelt også deres pårørende - og skal dermed sikre overholdelse af reglerne om persondatabeskyttelse.

Ligeledes er det alfa og omega, at alle medarbejdere i virksomheden kender til de nye regler – og følger dem. Det gælder f.eks. også jeres salgskonsulenters egne hjælpenoter om kunderne.

For regulering af persondata indenfor personalejuraområdet henvises til Persondata i HR.

Handel med andre EU-lande

Den ny persondataforordning rummer en række muligheder for at fastsætte særlige nationale regler, et såkaldt nationalt manøvrerum. Det er op til det enkelte EU-lands lovgivende forsamlinger at fastsætte regler, der eventuelt udnytter manøvrerummet.

Det skal imidlertid fremhæves, at da området overgår fra at være reguleret via et direktiv til at være reguleret via en forordning, skal der tilstræbes en ensartethed med andre EU-lande.

Hvor Datatilsynet tidligere var enefortolker og regulator af persondataloven i Danmark, vil Datatilsynet fremover skulle fortolke og regulere i samarbejde med andre europæiske datatilsyn.

Det må forventes, at det vil betyde en ændret tilgang til fortolkning af særligt de grundlæggende principper og begreber. Ligeledes vil det gøre regelgrundlaget for regulering af persondata i Danmark komplekst, og det kan være vanskeligt som virksomhed, organisation mv. at sikre sig et overblik, og at man lever op til reglerne.

For virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter kan det i særdeleshed blive kompliceret; her skal de danske virksomheder, organisationer mv. også orientere sig i eventuelt andre nationalt fastsatte regler.

Et praktisk og let anvendeligt arbejdsredskab

Håndbogen er et praktisk og let anvendeligt arbejdsredskab, hvor fokus er på at give en introduktion til reglerne for håndtering af persondata i en digital tidsalder samt give en fremstilling af de mest centrale emner.

Materialet opdateres fire gange årligt med blandt andet danske reguleringer, vejledninger, afgørelser mv.

Se håndbogens fulde indholdsfortegnelse her.

I tillæg hertil indgår der et årligt kursus samt Q/A til hovedredaktøren, og der vil være mulighed for et compliance check af en times varighed med Labora Legal.

Tjekliste, gode links og praktiske råd

Persondata inkluderer praktiske eksempler, gode links og praktiske råd. Disse er dels angivet i kapitel 11, men er også indlejret i den enkelte artikel under ”Proces”.

Ligeledes får du eksempler på dataflowstruktur, konsekvensanalyse og databehandleraftale.

Du får det hele med et abonnement på Persondata fra kr. 4.480,- ekskl. moms. Du kan bestille herunder - eller læse mere nedenfor om hvad du får ved dit køb af Persondata.

Spørgsmål/svar-service, nyhedsbreve og opdateringer

Med et abonnement på Persondata modtager du kvartårligt de nyeste reguleringer, vejledninger, afgørelser mv. fra hovedredaktør Catrine Søndergaard Byrne; du behøver altså ikke længere bekymre dig over, om din virksomhed er ajour med gældende regler. Du kan se det senest udsendte nyhedsbrev her.

Abonnenter på håndbogen har desuden mulighed for at benytte vor spørgsmål/svar-service til hovedredaktøren.

Lad hovedredaktøren gennemgå din virksomheds processer

Abonnenter på håndbogen har mulighed for - og uden beregning -  at booke et compliance check af en times varighed med Labora Legal.

Årligt kursus inkluderet

Til Persondata hører desuden et årligt kursus i de væsentligste regler og tendenser indenfor området. På kurset vil nyheder og aktuelle emner inden for persondata komme under Catrine Søndergaard Byrnes kyndige behandling.

På kurserne er der samtidig mulighed for at møde og stille spørgsmål til håndbogens forfattere.

Kurset, som er gratis for abonnenter på Persondata, tæller som fire timers efteruddannelse, og der udstedes kursusbevis.

 

Om hovedredaktøren

Hovedredaktør og advokat Catrine Søndergaard Byrne er Partner hos Labora Legal og er en af de førende specialister inden for arbejds- og ansættelsesret samt persondata.

Hendes primære speciale har gennem næsten 20 år været ansættelses- og arbejdsret. Ligeledes er hun som en af få i Danmark Certificeret International Privacy Professional Europe (CIPP/E).

Catrine har tilegnet sig en højt specialiseret viden om ansættelsesret og persondata i bred forstand; herunder særligt cross border-projekter. De seneste år har hendes rådgivning i stigende grad vedrørt implementeringsprocesser og spørgsmål i forhold til persondataforordningen.

Endvidere er hun en værdsat rådgiver og sparringspartner for klienter og samarbejdspartnere både i Danmark og i udlandet, og er ranket i internationale legal directories.

En uges gennemsyn af premiumpakken for kun kr. 290,-

Du har mulighed for at få Persondata til gennemsyn i en uge; i gennemsynsperioden får du udover håndbogen på print også fuld onlineadgang til håndbogen samt mulighed for at prøve den gratis spørgsmål/svar-service til hovedredaktør Catrine Søndergaard Byrne.

En uges gennemsyn af Persondata koster kun kr. 290,- ekskl. moms, hvis du mod formodning ikke efterfølgende vælger at købe abonnement. Kontakt os via mail@forlagetandersen.dk for at booke dit gennemsyn.

Licensløsning

Skulle du ønske at give hele din virksomhed onlineadgang til Persondata, tilbyder vi også licensløsninger.

Kontakt os via mail@forlagetandersen.dk for nærmere information samt priser.

Bestil Persondata

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere