Moms - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: April 2021

23.04.2021

Kære abonnent

Vi har i denne omgang fornøjelsen af at opdatere følgende kapitler i din momshåndbog:

Vi vil gerne løbende forbedre både vor håndbog og den service, som vi giver abonnenterne. Derfor beder vi vore abonnenter fremadrettet ved henvendelse til redaktionsteamet via servicen "Spørg redaktøren" at om muligt henvise til det relevante kapitel og afsnit i håndbogen, som spørgsmålet vedrører.

Kapitel 3.2 er opdateret i forbindelse med Brexit. Det fremgår nu, at Storbritannien ikke længere er en del af EU’s momsområde.

Kapitel 4.3 er tilføjet en praksisændring på baggrund af Landsskatterettens afgørelse SKM2020.329.LSR. Ifølge Landsskatteretten skulle overdragelse af en momsfritaget tandlægevirksomheds samtlige materielle og immaterielle aktiver ikke anses for at udgøre en momsfri virksomhedsoverdragelse, idet tandlægevirksomheden ikke var registreringspligtig for moms.

Da der var tale om overdragelse af aktiver, der havde været anvendt ved momsfritaget virksomhed, var transaktionen heller ikke omfattet af momslovens regler om, at levering mod vederlag omfatter salg af virksomhedens aktiver. Derfor skulle der ikke afregnes moms af overdragelsen.

Ifølge Landsskatteretten er det en forudsætning for momsfritagelse på dette grundlag, at selskabet, der overdrager sin virksomhed, ikke har haft momsfradragsret ved indkøb, fremstilling mv. i forbindelse med sin aktivitet. 

Kapitel 7.1 Vi har i dette kapitel præciseret reglerne vedrørende momsfradragsret for importmoms i overensstemmelse med den seneste EU-praksis på området. Således er det nu udtalt af EU-domstolen i sag C-621/19, at der ikke er adgang til fradrag for importmoms for en virksomhed, hvis varerne ikke tilhører virksomheden og ikke indgår i virksomhedens efterfølgende varesalg.

Kapitel 7.4 Her har vi præciseret reglerne for holdingselskabers momsfradragsret ved aktieerhvervelser. EU-Domstolen fastslår således i sag C-42/19, at holdingselskabet havde adgang til momsfradrag for due diligence-omkostninger også selvom købet af datterselskabet ikke blev gennemført.

Kapitel 8.4 og kapitel 8.5 I disse kapitler har vi opdateret fristerne for henholdsvis indberetning af EU-salg uden moms for 2021 og indberetning til Intrastat for 2021.

Kapitel 9.2 er opdateret i forbindelse med Brexit. Således er der tilføjet et selvstændigt afsnit for Nordirland i relation til varehandel, mens afsnittet om Storbritannien udgår. 

Kapitel 9.4 er opdateret i forbindelse med Brexit. Således er der tilføjet et afsnit om Storbritannien. 

Kapitel 11.4 Her har vi opdateret afgiftssatserne for vand. Således fremgår det nu, at drikkevandsbidraget ophører pr. 1. januar 2021, men at vandafgiften forhøjes med et tilsvarende beløb pr. 1. februar 2021.

Årets kurser
Husk tilmelding til årets momskursus; sæt kryds i kalenderen allerede nu og glæd dig til en dag med de seneste nyheder, nyeste praksis og tendenser fra momsområdet.

Den foreløbige agenda er som følger:

 • Velkomst og introduktion til dagen
 • Nyt på momsområdet, herunder:
  -Nye relevante afgørelser fra Danmark og EU-domstolen
  -Hvad er status på momsen i 2021?
  -Gennemgang af nye tiltag på momsområdet i EU og Danmark
 • Gæsteindlæg
 • Udvalgte emner fra momsredaktionen, herunder:
  -Nye udtagningsregler fra 1. juli 2021
  -Indenlandske problematikker
  -Fradrag og handel med udlandet
 • Ønskede emner fra abonnenterne
 • Spørgerunde

På kurserne vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til redaktørteamet; herunder hovedredaktør Rune Grøndahl.

Dato og tidspunkt
Aarhus: 23. september 2021, kl. 8.30 - 12.30
København: 24. september 2021, kl. 8.30 – 12.30

Der vil være morgenmad samt indskrivning fra 08.30, mens selve kurset og det faglige indhold starter kl. 09.00. 

Sted
For at skabe de bedste rammer omkring vore kurser vil sted og detaljer blive meldt ud, når vi kender omfanget af deltagere.

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved f.eks. overbooking, ændringer i myndighedernes retningslinjer mv. Arrangementet er gratis for abonnenter på Moms.

Kurset berettiger til 4 timers efteruddannelse for godkendte revisorer. Det er naturligvis også muligt at modtage et kursusbevis.

Tilmelding
Tilmelding skal ske senest den 14. september 2021 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved login.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnements- og kursuschef Anja Nørgaard Mortensen på anmo@forlagetandersen.dk.

Angiv venligst "Kursus i moms", navn på deltager, dato, tidspunkt og by for kurset samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,-, hvormed der spares kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på Moms inklusive opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til redaktørteamet.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på Moms her.

Tilmeld din kollega under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

Momsredaktionen står altid klar til at besvare spørgsmål vedrørende ændringerne i håndbogen.

Vi ønsker dig en rigtig behagelig læsning.

Momsredaktionen
v/Partner Rune Grøndahl, KPMG Acor Tax

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 14. september 2021 på alle nybestillinger af basispakken på Moms via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil Moms

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere