Moms - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Januar 2021

29.01.2021

Kære abonnent

Vi har i denne omgang fornøjelsen af at opdatere de følgende kapitler i Moms:

Vi vil gerne løbende forbedre både vor håndbog og den service, som vi giver abonnenterne. Derfor beder vi vore abonnenter fremadrettet ved henvendelse til redaktionsteamet via servicen "Spørg redaktøren" at om muligt henvise til det relevante kapitel og afsnit i håndbogen, som spørgsmålet vedrører.

Kapitel 5.5 Vi har i dette afsnit tilføjet reglerne om E-sport, hvoraf det fremgår, at E-sport også i visse tilfælde kan være momsfritaget.

Kapitel 5.22 I dette kapitel har vi præciseret reglerne for foreninger med godkendt underafdelinger samt beregningen af egenfinansieringsgraden vedrørende foreningers momskompensation. 

Kapitel 6.2 I dette kapitel har vi opdateret afgiftssatserne for lønsumsafgift efter de forskellige metoder, således at satserne gældende for 2021 også fremgår i håndbogen.

Kapitel 7.4 Vi har i dette kapitel tilføjet et afsnit om muligheden for momsfradrag vedrørende udgifter til kommunale veje i de situationer, hvor en kommune giver en byggetilladelse betinget af, at virksomheden også afholder udgifterne til at bygge eller udvide en kommunal vej. 

Kapitel 8.6 I dette kapitel har vi præciseret og tydeliggjort, hvordan One Stop Shop fremadrettet fungerer, samt tilføjet et overbliksskema, hvoraf moms og toldhåndteringen efter ikrafttrædelse den 1. juli 2021 fremgår. 

Kapitel 10.1 I dette kapitel har vi tilføjet de nye regler om digitale salgssystemer; heraf fremgår det, hvilke krav der er til de digitale salgsregistreringssystemer fra den 1. juli 2021. 

Kapitel 11.2, 11.3 og 11.4 I disse kapitler har vi opdateret afgiftssatserne således, at satserne gældende for 2021 fremgår.

Vi vil i den kommende opdatering for april 2021 sætte fokus på Brexit og de konsekvenser, som en handelsaftale vil få.

Årets kurser
Det er med stor glæde, at vi kan afsløre datoerne for efterårets momskurser, som afholdes i både Aarhus og København.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu og glæd dig til en dag med de seneste nyheder, nyeste praksis og tendenser fra momsområdet.

Den foreløbige agenda er som følger:

 • Velkomst og introduktion til dagen
 • Nyt på momsområdet, herunder:
  -Nye relevante afgørelser fra Danmark og EU-domstolen
  -Hvad er status på momsen i 2021?
  -Gennemgang af nye tiltag på momsområdet i EU og Danmark
 • Gæsteindlæg
 • Udvalgte emner fra momsredaktionen, herunder:
  -Nye udtagningsregler fra 1. juli 2021
  -Indenlandske problematikker
  -Fradrag og handel med udlandet
 • Ønskede emner fra abonnenterne
 • Spørgerunde

På kurserne vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til redaktørteamet; herunder hovedredaktør Rune Grøndahl.

Dato og tidspunkt
Aarhus: 23. september 2021, kl. 8.30 - 12.30
København: 24. september 2021, kl. 8.30 – 12.30

Der vil være morgenmad samt indskrivning fra 08.30, mens selve kurset og det faglige indhold starter kl. 09.00. 

Sted
For at skabe de bedste rammer omkring vore kurser vil sted og detaljer blive meldt ud, når vi kender omfanget af deltagere.

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved f.eks. overbooking, ændringer i myndighedernes retningslinjer mv. Arrangementet er gratis for abonnenter på Moms.

Kurset berettiger til 4 timers efteruddannelse for godkendte revisorer. Det er naturligvis også muligt at modtage et kursusbevis.

Tilmelding
Tilmelding skal ske senest den 14. september 2021 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved login.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnements- og kursuschef Anja Nørgaard Mortensen på anmo@forlagetandersen.dk.

Angiv venligst "Kursus i moms", navn på deltager, dato, tidspunkt og by for kurset samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,-, hvormed der spares kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på Moms inklusive opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til redaktørteamet.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på Moms her.

Tilmeld din kollega under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

Årets afgiftsberegner
KPMG Acor Tax er ved at udvikle en helt ny version af den interaktive afgiftsberegner; vi udsender afgiftsberegneren til alle abonnenter på Moms sammen med et ekstraordinært nyhedsbrev snarest muligt og senest ultimo februar.

Momsredaktionen står altid klar til at besvare spørgsmål vedrørende ændringerne i momshåndbogen.

Vi ønsker dig en rigtig behagelig læsning. 

De bedste hilsner 

Momsredaktionen
v/Partner Rune Grøndahl, KPMG Acor Tax

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 14. september 2021 på alle nybestillinger af basispakken på Moms via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil Moms

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere