Moms - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Januar 2022

27.01.2022

Kære abonnent

Vi har i denne omgang fornøjelsen af at opdatere de følgende kapitler i Moms:

Vi vil gerne løbende forbedre både vor håndbog og den service, som vi giver abonnenterne. Derfor beder vi vore abonnenter fremadrettet ved henvendelse til redaktionsteamet via servicen "Spørg redaktøren" at om muligt henvise til det relevante kapitel og afsnit i håndbogen, som spørgsmålet vedrører.

Kapitel 6.3 I dette kapitel har vi opdateret indberetningsfristerne for lønsumsafgift i 2022.

Kapitel 8.4 I dette kapitel har vi opdateret indberetningsfristerne for 2022. 

Kapitel 8.5 Dette kapitel har vi opdateret med række ændringer vedrørende indberetning til Intrastat, som gælder fra den 1. januar 2022. 

Tærskelværdier for indberetning
Tærskelværdierne for indberetning til Intrastat hæves, således at virksomheder med en årlig Intrastateksport under 10 mio. kr. og virksomheder med en årlig Intrastatimport under 13 mio. kr. fremadrettet fritages for indberetning.

Nye obligatoriske oplysninger i Intrastat Eksport
Virksomheder, der er omfattet af pligten til at indberette til Intrastat Eksport, skal fremadrettet indberette to nye obligatoriske oplysninger: varens oprindelsesland og varemodtagers momsnummer. 

Transaktionskoder
Indholdet af kode 11 ændres, således at flytning af varer til og fra lagre samt finansiel leasing fremover skal angives på de to nye koder; 32 og 33. Almindeligt køb og salg skal fortsat angives på kode 11. 

Kode 60 og 70 udgår. 

Forældede filformater
Filformaterne INTRA-DK, NY INTRA-DK og FTP udgår og kan fra fremadrettet ikke anvendes til Intrastat Import eller Intrastat Eksport. Danmarks Statistik anbefaler, at Excelformat eller en tabulator/SDF-filtype anvendes.

Forældede landekoder
De numeriske, trecifrede ISOnum3-landekoder udgår. Fremadrettet skal det alfabetiske landekodeformat ISOalfa2 anvendes.

Kapitel 8.6 I dette kapitel har vi opdateret indberetningsfristerne for 2022.

Kapitel 9.4 Dette kapitel har vi opdateret med mulighederne for momsrefusion i Storbritannien efter Brexit.

Kapitel 11.2 I dette kapitel har vi opdateret afgiftssatserne for 2022.

Kapitel 11.3 I dette kapitel har vi opdateret afgiftssatserne for 2022.

Årets afgiftsberegner
Vi har fornøjelsen af at fremsende KPMG Acor Tax' afgiftsberegner for 2022, som du finder vedhæftet til dette nyhedsbrev.

Årets kursus
Det er med stor glæde, at vi kan afsløre datoerne for efterårets momskurser, som afholdes i både Aarhus og København.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu og glæd dig til en dag med de seneste nyheder, nyeste praksis og tendenser fra momsområdet; arrangementet er gratis for abonnenter på Moms.

På kurserne vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til redaktørteamet; herunder hovedredaktør Rune Grøndahl.

Dato og tidspunkt
Aarhus: 21. september 2022, kl. 9.00 - 12.30
København: 22. september 2022, kl. 9.00 - 12.30
Online: 22. september 2022, kl. 9.00 - 12.30

Ved fysisk fremmøde er der indskrivning samt servering af kaffe/te/vand og et let morgenmåltid fra kl. 8.30 - 9.00. Til frokost byder vi på sandwich og vand.

Sted
For at skabe de bedste rammer omkring vore kurser vil sted og detaljer blive meldt ud, når vi kender omfanget af deltagere.

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved f.eks. overbooking, ændringer i myndighedernes retningslinjer mv.

Der kan efter aftale med Forlaget Andersen udleveres kursusbevis blandt andet til brug for efteruddannelse.

Kurset berettiger til 3 timers efteruddannelse for godkendte revisorer.

Det er naturligvis også muligt at modtage et kursusbevis.

Tilmelding
Tilmelding skal ske senest den 14. september 2022 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved login.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnements- og kursuschef Anja Nørgaard Mortensen på anmo@forlagetandersen.dk.

Angiv venligst "Kursus i moms", navn på deltager, dato, tidspunkt og by for kurset samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,-, hvormed der spares kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på Moms inklusive opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til redaktørteamet.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på Moms her.

Tilmeld din kollega under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

Momsredaktionen står altid klar til at besvare spørgsmål vedrørende ændringerne i håndbogen. 

Vi ønsker dig en rigtig behagelig læsning. 

De bedste hilsner 

Momsredaktionen
v/Partner Rune Grøndahl, KPMG Acor Tax

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 14. september 2022 på alle nybestillinger af basispakken på Moms via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil Moms

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere