Moms - stikord i bogen

2

25-dages reglen 7.2

5

55 %-reglen 7.3

A

Abonnementsudgifter 7.4
Adgang til arrangementer 8.3
Administrationsydelser 5.10
ADSL 7.4
ADSL-forbindelse 7.2
Advokater 4.4
Advokatomkostninger 7.4

Æ

Ændring af afregningsperiode 4.7

A

Afbestiller 4.3
Afgiftsgrundlag 6.3
Afgiftsoplag 4.2
Afgiftssatser 6.2
Afhentningskøb 8.2
Afregningsbilag 10.1
Afregningsperiode 4.7
Afspænding 5.3
Aftenskoleundervisning 5.3
Afviklingsomkostninger 7.4
Agentprovision 4.6
Airconditionanlæg 11.1
A-kasser 6.1
Aktiekøb 7.4
Aktieordninger 6.2
Aktiesalg 7.4
Aktionssalærer 4.6
Almennyttig karakter 5.2
Almennyttige foreninger 5.21
Almenvelgørende 5.22
Alternative behandlere 5.1
Amatørarrangementer 5.5
Amatøridrætsarbejde 5.21
Amerikansk lotteri 5.12
Andelslejlighed 5.9
Anden egentlig sundhedspleje 5.1
Andre afgifter 4.6
Angivelsesfrister 4.7
Angivelsesperiode 8.4
Anmeldelse til registrering 4.2
Annoncer 7.4
Ansøgningsproceduren 9.1
Antikviteter 4.6
Arbejdsgiverforeninger 5.4, 6.1
Arbejdstøj 7.4
Arbejdsværelse 7.4
Arkæologiske udgravninger 5.6
Arkitektydelser 8.3
Assurandører 5.10
Avis 6.1
Aviser 6.2
Avl på roden 5.9

B

B2B 8.3
B2C 8.3
Baccarat 5.12
Back-office-funktioner 5.10
Bådeplads 5.8
Badges 5.21
Bærbar pc 7.4
Bagatelgrænsen 7.5
Bankkautioner 5.11
Bankospil 5.12
Bankvirksomhed 4.4
Bannere 5.5
Beboelsesejendomme 5.8
Bedemandsvirksomhed 5.16, 6.1
Behandlingshjem 5.2
Beløbsgrænse 4.4, 9.1
Benzinselskabet 7.3
Beregnede moms 7.3
Beskæftigelsesindsats 5.3
Beskatningsgrundlaget 3.2
Bespisning 4.6, 7.4
Bestyrelseshonorar 4.1
Betaling 4.7
Betalingsevne 4.6
Betalingsrabat 4.6
Betalingsstandsning 4.6
Betalingstidspunktet 4.6
Betingede rabatter 4.6
Biblioteker 5.6, 6.1
Biler 7.4, 7.5
Bilforhandlere 7.3
Billeasing 7.3
Billeje 7.3
Biludlejere 7.3
Bindende svar 3.3
Biografforestillinger 5.6
Biomkostninger 4.6
Bisættelser 5.16
Bistand 5.2
Biydelse 4.6, 5.11
Blade 7.4
Blandede salg 4.3
Blindes salg 4.2
Blod 5.1
Blomster 7.4
Bøger og anden faglitteratur 7.4
Bolig 7.3, 7.4
Bompenge 9.1
Børneforsorg 5.21
Børsintroduktion 7.4
Bowling 5.5
Brændsler 11.3
Brændstof 7.3
Brancheforeninger 7.4
BRIKS-lande 9.3
Broafgifter 7.4
Brobizz 7.4
Brøkmoms 4.6
Brønde 5.9
Brugte personkøretøjer 4.6
Brugte varer 4.6, 10.2
Brugtmoms 4.6
Brugtmomsordningen 4.6
Bruttolønsordninger 4.3
Bundgrænse for registrering 4.2
Byggegrunde 5.9
Byggemoms 4.3
Byggevirksomhed 4.6
Byggeydelser 8.3
Byttehandel 4.6, 10.2

C

Campingplads 5.8
Cateringvirksomhed 4.6
Cateringydelser 8.3
Checks 5.11
Chokolade og konfekture 7.4
CO2-kreditter 4.3
CO2-kvoter 4.3
CVR-nr. 4.2
CVR-nummer på biler 7.4

D

Dagsbeviser 7.4
Dans 5.3
Danske momsområde 3.2
Databehandling 4.4
Datatipskuponer 5.12
Delregistrerede virksomheder 4.7
Delregistrering 4.2
Delskema 7.5
Delvis fradragsret 7.2
Demobiler 7.4
Demonstrationsvarer 7.4
Den forenklede ansøgningsprocedure 9.1
Dentalvirksomhed 5.1
Deposita 4.3, 4.6
Depositum 4.6
Depositum vedrørende husleje 4.3
Det særlige fradragsgrundlag 7.3
Dødsbo 4.6
Dokumentationskravene 8.2
Domestic reverse charge 4.3
Drømmetydning 5.3
Dyrlæger 5.1

E

EDI 10.3
Efterbetalingsfakturaer 10.1
Efteropkrævning 4.6
Egenfinansieringsgraden 5.22
Ejendomsmæglerydelser 8.3
Ejendomsværdien 5.9
Ekspeditionsgebyr 4.6
Eksportenheden 4.2
Eksportmomsordningen 4.2
Eksportomsætning 4.2
Eksportvirksomhed 4.2
Ekstraordinær leasingydelse 7.3
Eldistributionsbidrag 11.2
Elektronisk dataudveksling 10.3
Elektronisk fakturering 10.3
Elektronisk leverede ydelser 4.4, 8.6
Elektronisk signatur 10.3
Elsparebidrag 11.2
Emballage 4.6
Energiafgift 11.1, 11.2
Energispareafgift 11.2
Engangsbeløb 4.6
Enkelte lokaler 7.5
Entreprisekontrakter 7.6
Ergoterapi 5.1
Erhvervelser 4.3, 4.6
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4.2
Erhvervskørekort 5.3
Erhvervsmæssig kursusvirksomhed 7.3
Erhvervsmæssig udlejning 4.2, 4.2
Erhvervspilot 5.3
Erindringsskrivelser 4.7
Ernæringsterapeuter 5.1
Erstatning 7.6
Erstatningsbeløbet 7.6
Etablerings-omkostninger 7.4
EU-erhvervelser af varer 10.4
EU-harmoniserede punktafgiftspligtige varer 8.2
EU-lande 9.2
EU-leverancer af varer 10.4
EU's momsområde 3.2

F

Factoringselskaber 4.6
Faderskabssager 5.1
Fællesmærker 4.4
Fællesomkostninger 7.2
Fællesregistrering 4.2
Fællesskabsvarer 8.5
Færge 5.15
Færgebilletter 7.4
Fagastrolog 5.3
Fagforeninger 6.1
Fagforeningsmæssig 5.4
Faglig uddannelse 5.3
Faktisk benyttelse eller udnyttelse 8.3
Fakturakrav 8.2
Faktureringsgebyr 4.6
Faktureringspligt 10.1
Faktureringstidspunkt 4.5
Faktureringstidspunktet 7.1
Faktureringsvaluta 10.1
Fartøjer 8.3
Fast ejendom 5.8, 7.2, 7.4
Fast forretningssted 8.3
Fastnettelefon 7.4
Feriebolig 7.4
Ferielejligheder 4.2
Fiksering af momsgrundlaget 4.6
Filantropisk 5.4
Filosofisk 5.4
Finansielle aktiviteter 6.1
Finansielle virksomheder 6.2
Finansieringsselskaber 4.6
Finansieringstillæg 4.6
Finansieringsvirksomhed 4.4
Fiskeret 5.8
Fjernsalg 4.2, 4.4, 8.2
Fjernsynsudsendelser 5.6
Fleet Management-aftale 7.3
Flex-busser 5.15
Fly 5.15
Flybilletter 7.4
Flytteudgifter 7.4
Fodboldkampe 5.5
Fødselsdage 7.4
Fodterapeut 5.1
Fogedprotokollen 4.6
Forbrugsbeskatning 3.1
Forbrugsskat 3.1
Fordringer 5.11
Foredragsvirksomhed 5.7
Foreninger 5.4, 6.2
Foreningers salg til deres medlemmer 4.6
Forenklet faktura 7.1, 10.1, 10.2
Forfattervirksomhed 5.7
Forlystelsesparker 5.6
Formidling 4.3, 6.1
Formkrav 10.2
Formueforvaltningsdepoter 5.11
Forretningsjubilæum 7.4
Forsendelse 4.6
Forsikring 4.6, 5.10
Forsikringsbegæringer 5.10
Forsikringsmæglere 5.10
Forsikringsvirksomhed 4.4, 6.1
Forskudsmoms 4.2
Førstegangssalg af kunstværker 4.2
Førstehjælp 5.3
Fortolkningsprincipper 3.1
Forudbetaling 4.5, 4.6, 8.2
Fradragsret 7.1
Fraførsler fra afgiftsoplag 4.7
Fragt 8.3
Fremskyndet tilbagebetaling 4.7
Fremstillingsprisen 4.6
Frilager 4.2
Frimærker 5.14
Frister 8.4
Fritagelse for registrering 4.2
Fritidscentre 5.17
Fritidshjem 7.3
Fritidshuse 5.8
Frivillig akkord 4.6
Frivillig registrering 4.2, 5.8
Frugtordninger 7.4
Fuldstændig faktura 7.1, 10.2
Futures 5.20
Fysioterapi 5.1

G

Gæstebespisning 7.4
Gæsteservering 4.6
Galopløb 5.5
Garantistillelse 5.11
Gas- og elcertifikater 4.3
Gavedispositioner 4.6
Gavekort 4.5
Gaver 7.3, 7.4
Gebyrer 5.11
Genbrugsbutikker 5.18
Generalomkostninger 7.2
Godtgørelsesberettigede 9.1
Golfbane 5.8
Golfudstyr 5.5
Grænseoverskridende transaktioner 8.1
Gravsted 5.16
Grundstykker 5.9
Guldlån 5.20
Gymnastik 5.3

H

Havneanlæg 5.8
Healing 5.3
Hegn 5.9
Hele bygninger 7.5
Helsesport 5.3
Hestevogn 5.15
Hjemmearbejdsplads 7.4
Hjemmehjælpsydelser 5.2
Hjemme-pc 7.2, 7.4
Hobbyvirksomhed 4.1
Holdingselskaber 4.1
Homøopater 5.1
Hospitalsbehandling 5.1
Hotellejligheder 4.2
Hotelophold 7.3
Hotelovernatning 4.6, 7.4
Hotelværelser 5.8
Hovedregelsydelse 7.3
Hovedregelsydelser 8.3
Hovedreglen 6.2
Hovedydelse 4.6
Hundekørekort 5.3
Husleje 7.4
Huslejedeposita 4.6

I

Idrætsanlæg 5.8
Idrætshaller 5.17
Importmoms 7.1, 8.2
Indberetning 4.7
Indberetningsperioder 8.4
Indberetningspligtige 8.5
Indførsel 4.3, 4.6
Indgående moms 4.7
Indirekte produktionsomkostninger 4.6
Indkøbsprisen 4.6
Indkvartering 4.6
Indretning 7.5
Indsamling 5.17
Indsendelsesfrister 8.5
Informationsmedier 8.5
Ingeniører 4.4
In-house bespisning 7.4
Installation 4.4
Interesseforbundne parter 4.6
Investeringsforeninger 5.11
Investeringsgoder 7.5
Investeringsguld 5.20
IP-telefoni 7.4
ISDN 7.4

J

Jagtret 5.8
Jazzballet 5.3
Journalistisk virksomhed 5.7
Julefrokost 7.3, 7.4

K

Kædehandel 8.2
Kaffe 7.3, 7.4
Kantinedriften 4.6
Kantinemoms 4.6
Kantineoperatør 4.6
Kassebon 7.1
Kasserabat 4.6
Kick-back-aftale 4.6
Kinesiologisk vejledning 5.3
Kiosksalg 5.2
Kiropraktik 5.1
Klage 3.3
Klageadgang 3.3
Købekontrakter 5.11
Købsaftaler 5.11
Købsmoms 4.7
Køling 11.1
Kombinerede behandlinger 5.1
Komfortkøling 11.1
Kommission 4.3, 4.5
Kommissionsaftale 4.6
Kompendier 5.3
Komponistvirksomhed 5.7
Koncert 5.7
Koncerter 5.6
Konkursbo 4.6
Konkursboer 4.2
Konsignation 4.5
Konsulentbistand 5.3
Kontingentbetaling 5.4
Kontingenter 7.4
Konto for indgående moms 10.4
Konto for moms 10.4
Konto for udgående moms 10.4
Kontogebyrer 4.6
Kontor 7.4
Kørepenge 5.5
Køreskoler 7.3
Korrespondancekursus i hårklipning 5.3
Korttidsudlejning 8.3
Kosmetiske behandlinger 5.1
Kost 7.3
Kostrådgivning 5.1
Krav til ansøgeren 9.1
Kreditgodkendelse 5.10
Kreditkøbstillæg 4.6
Kreditkortudbydere 4.6
Kreditnota 4.6
Kreditnotaer 10.1
Kuc 5.9
Kultur 8.3
Kulturelle aktiviteter 5.6
Kundearrangementer 7.4
Kundekort 7.3
Kunst 7.4, 8.3
Kunstgenstande 4.6
Kunstnerisk virksomhed 5.7
Kunstnermoms 5.7
Kurser af længere varighed 4.4
Kursusdeltagelse 7.4
Kursuslokaler 5.8
Kursusvirksomhed 5.3, 7.3

L

Lægevirksomhed 5.1
Lærebøger 5.3
Lagerleje 8.3
Landbrug mv. 11.2, 11.3
Landbrugsjord 5.9
Landsskatteretten 3.3
Lånedispositioner 4.6
Långivning 5.11, 6.1
Langtidsudlejning 8.3
Lastvogne 7.2, 7.4
Leasing af biler i udlandet 7.3
Leasing af personbiler 7.3, 7.4
Leasing af transportmidler 7.3
Leasingaftale 7.3
Leasingaftalens ophør 7.3
Leasingperioden 7.3
Leasingperiodens løbetid 7.3
Leasingydelser 7.3
Legemsøvelser 5.3
Leje af personbiler 7.3
Lejekontrakter 5.11
Lejlighedsgaver 7.3
Lejlighedsvis registrering 4.7
Let proces 11.2
Leverancebegrebet 3.2
Leveringsstedet 4.4
Leveringsstedet for ydelser 4.4
Leveringstidspunktet 4.4
Liberale erhverv 11.2
Licensrettigheder 4.4
Ligbrænding 5.16
Liggepladser 5.8
Ligvognskørsel 5.16
Likvidationsakkord 4.6
Limousinekørsel 5.15
Løbende afregning 4.5
Lodsedler 5.12
Logo på biler 7.4
Lønindeholdelse 4.7
Lønsummen 6.2
Lønsumsafgift 6.1
Lønsumsafgiftspligtige omsætning 6.2
Løsøregenstande 4.4
Lotterier 5.12
Lotterier og spil 6.1
Lotto 5.12
Lovgrundlag 3.1
Lydklinisk 5.3

M

Mad og drikkevarer 7.4
Madlavningskursus 5.3
Mælk fra mennesker 5.1
Magasiner 7.4
Margenmoms 4.6
Massageordning 7.4
Medarbejdertelefoner 7.2
Mellemhandler 8.2
Merværdiafgiftsprincippet 3.1
Messer 7.4, 8.3
Messeudgifter 7.4
Metalskrot 4.3, 10.1
Metode 1-4 6.2
Mindre fordringer 4.6
Mini One Stop Shop 8.6
Mobiltelefon 7.2, 7.4
Mødelokaler 5.8
Mødeservering 7.4
Modværdien 3.2
Momsangivelse 4.7, 8.3, 8.4
Momsfradragsretten 7.1
Momsfrie aktiviteter 7.5
Momskompensation 5.22
Momspligtig person 3.2
Momsrefusion 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
Momsrefusionens omfang 9.1
Mønstre 4.4
Montering 4.4
Morgenmad 7.3, 7.4
Motionsrum 7.4
Motorredskaber 5.3
Museer 5.6, 6.1

N

Naturalaflønning 7.3, 7.4
Naturlæge 5.3
Navn på biler 7.4
Nedrivning 5.9, 7.4, 7.5
Negativ moms 4.2
Netværksarrangementer 5.4
Neutralitetsprincip 3.1
Nøglepenge 5.8
Norge 9.4
Nul-indberetning 8.5
Nye biler 7.5
Nye bygninger 5.9
Nyregistrerede virksomheder 4.7

O

Oddsetspil 5.12
Offentlige gebyrer 4.6
Offentligretlige organer 5.2

Ø

Øjenlæger 5.1
Økonomiske virksomhed 8.3

O

Ombygning 7.2, 7.4
Ombygningsarbejde 5.9
Ombygningsudgifter 7.4
Omkostningsbaseret 7.3
Omkostningsgodtgørelse 3.3
Omskoling 5.3
Omvendt betalingspligt 4.3, 4.6, 10.1, 10.4
One Stop Shop 8.6
Opbevaringsbokse 5.8
Operationel leasing 7.3
Opførelse 4.2
Opgørelse af momstilsvaret 4.7
Ophavsrettigheder 4.4
Ophør 4.2
Oprettelsesafgifter 4.6
Oprettelsesgebyrer 4.6
Optikere 5.1

Ø

Øresundsbroen 7.3, 7.4

O

Organer 5.1
Organisationer 5.4
Overarbejdsbespisning 7.4
Overførsel af varer 4.6
Overførsel af varer til andet EU-land 4.3

P

Pakkerejser 4.6
Pantebreve 5.11
Parkeringsafgift 7.4
Parkeringsplads 5.8
Passagerbefordring 8.3
Passiv kapitalanbringelse 7.2
Patentrettigheder 4.4
Patriotisk 5.4
Pavilloner 5.8
Pengesedler 5.11
Pensionister 5.15
Personalefest 7.4
Personalegoder 7.4
Personaleudgifter 7.4
Personbefordring 5.3, 6.1
Personbiler 7.3, 7.4
Personlig udvikling 5.3
Policer 5.10
Politisk 5.4
Portoudgifter 4.6
Portoudlæg 4.6
Postoperatører 5.13
Postordresalg 4.4
Postordrevirksomheders 4.6
Postydelser 5.13
Prisafslag 4.6
Privatpraktiserede socialrådgiver 5.2
Privatundervisning 5.3
Procesenergi 11.3
Professionelle sportsudøvere 5.5
Projekteringsvirksomheder 4.4
Provision 4.6
Psykosocialt arbejde 5.4

R

Rådgivningsvirksomheder 4.4
Radio-spredningstjenester 8.6
Radio-sprednings-ydelser 4.4
Radioudsendelser 5.6
Rasmus Bojsen 1.1
Råvareomkostningerne 4.6
Reception 7.4
Refunderet 9.1
Registrering 6.1
Registrering for EU-erhvervelser 4.2
Registrering for omvendt betalingspligt ved køb 4.2
Registrering med tilbagevirkende kraft 4.2
Registrering ved handel med udlandet 4.2
Registreringsafgiften 7.3
Registreringspligten 4.2
Reguleringsforpligtelse 4.2, 7.5
Reguleringsperiode 7.5
Rejsebureauer 4.6
Rejseomkostninger 4.6, 4.6
Reklameartikler 4.3, 7.3, 7.4
Reklamegaver 7.4
Reklameplads 5.8
Reklametryksager 7.4
Reklameudgifter 7.4
Reklameydelser 4.4
Rekonstruktiv behandling 5.1
Religiøs 5.4
Remburser 5.11
Renter 4.6, 5.11
Reparation 4.2, 7.2
Reparationsarbejder 7.4
Repræsentation 7.3, 7.4
Respondentgaver 7.4
Restaurantydelser 8.3
Restaurationsydelse 7.4
Restaurationsydelser 7.3
Returneringen 4.6
Returvarer 4.6
Reverse charge 7.3, 8.3
Revisorer 4.4
Roulette 5.12
Rubrik A-C 4.7
Rumvarme 11.1
Rune Grøndahl 1.1
Rutekørsel 5.15
Rykkergebyrer 4.6

S

Sælgersalæret 4.6
Særlige processer 11.3
Salg af aktier 4.3
Salg af aktiver 4.3
Salg af fast ejendom 7.4
Salg på afbetaling 7.3
Salg til medarbejdere 4.6
Salgsmoms 4.7
Saltning 7.4
Samlefaktura 10.2
Samlepost 8.5
Samlerobjekter 4.6
Sammensatte salg 4.3
Sanktioner 3.4, 4.7
Selskabslokaler 5.8
Selvstændig økonomisk virksomhed 3.2
Selvstændige grupper 5.19, 6.1
Selvudvikling 5.3
SE-nr. 4.2
Sikkerhedsstillelse 5.11
Skader 7.6
Skadesløseerklæringer 5.11
Skatterådet 3.3
Skiftende arbejdssteder 7.2
Skøder 5.11
Skøjter 5.5
Skoler 7.2
Skoleundervisning 5.3
Skrabespil 5.12
Skrotbranchen 10.1
Slaby 5.9
Snerydning 7.4
Social forsorg 5.2
Sociale arrangementer 4.6
Socialpsykiatrien 5.4
Socialrådgivning 5.2
Sommerhus 5.8, 7.3
Specialindrettet køretøj 7.2
Spejderhytter 5.17
Spildevandsafgift 11.4
Sponsorater 7.4
Sport 6.1
Sportsanlæg 5.8
Sportsarrangementer 5.5
Sportsrekvisitter 5.5
Sportstøj 7.4
Stadeplads 5.8
Standleje 8.3
Standplads 5.8
Statsafgift 11.4
Stempelmærker 5.14
Stiftelsesprovisioner 5.11
Stjålne effekter 5.10
Stor førstegangsbetaling 7.3
Stor førstegangsydelse 7.3
Storebæltsbroen 7.4
Streng erhvervsmæssig karakter 7.3
Succession 4.3
Sundhedspleje 6.1
Svinkeærinder 7.2
Swimmingpool 7.4
Sygdomsbekæmpelse 5.21

T

Tab på debitorer 4.6
Taksationer 5.10
Tandlægevirksomhed 5.1
Tankstationerne 7.3
Tapetsering 5.9
Tarmskylning 5.1
TastSelv 4.7
Taxa 5.3, 5.15
Taxametertilskud 7.2
Te 7.3, 7.4
Teambuiding 7.4
Teaterforestillinger 5.6
Telefon 7.4
Telefonudgifter 4.6
Teleydelser 4.4, 8.6
Terminskontrakter 5.20
Tidsskrifter 7.4
Tilbagebetalingsland 9.1
Tilbagebetalingslandet 9.1
Tilbagebetalingsperiode 9.1
Tilbagebetalt momsen 9.1
Tilbagekøb af byggegrund 4.6
Tilbagereguleres 4.6
Tilbagesøgning 9.1
Tilbygning 7.4
Tilgodebeviser 4.5
Tilkørselsveje 7.2, 7.4
Tillægsafgift 11.2
Tilskud 4.6, 7.2
Tilslutningsafgifter 4.6
Tinglysning 5.11
Tipning 5.12
Tipsforhandlere 5.12
Tobak 7.4
Tog 5.15
Told 4.6
Toldoplag 4.2
Tombola 5.12
Tørklæder 5.21
Træer 5.9
Trafikflyver 5.3
Traktor 5.3
Transaktionsart 8.5
Transferindtægter 5.5
Transit 8.5
Transport 8.3
Transportskader 7.6
Transportudgifter 4.6
Trappeordningen 11.4
Travbanen 5.12
Travløb 5.5
Trekantshandel 8.2
Trepartsforhold 4.6
Trossamfund 5.4
Turistbus 8.3
Turistkørsel 5.15
Tvangsakkord 4.6
Tv-spredningstjenester 8.6
Tv-sprednings-ydelser 4.4

U

Ubetingede rabatter 4.6
Uddannelse 7.4
Udgående moms 4.7
Udlæg 4.6, 7.2
Udlægskonto 4.6
Udlejning af fast ejendom 7.4
Udlejning af sportsfaciliteter 5.8
Udlejningsvirksomhed 4.2
Udlejningsvirksomheder Køreskoler 4.6
Udnyttelseskriterium 4.4
Udstillinger 7.4, 8.3
Udtagning 4.3
Udtagning af driftsmidler 4.6
Udtagning af varer og ydelser 4.6
Uindløste gavekort 4.5
Underholdning 7.3, 7.4
Underleverandører 5.3
Undervisning 6.1
Undervisningsmaterialer 5.3
Ungdomsforsorg 5.21
Uniformer 7.4
Urne 5.16
USA 9.4

V

Væksthuse 11.3
Værdiforringelse 4.6
Værdimærker 5.14
Værdipapirer 5.11
Vagtordning 7.2
Valgfri registrering 4.2
Valuta 5.11
Vand 7.4
Vandafgift 11.4
Vandafledningsbidrag 11.4
Vandlande 5.6
Varekøb fra udlandet 10.4
Varekode 8.5
Varemærker 4.4
Vareprøver 4.3, 7.3, 7.4
Varevogne 7.2, 7.4
Vederlagsbegrebet 3.2
Vedligeholdelse 4.2, 7.2, 7.4
Vejafgift 9.1
Vejhjælp 5.10
Veksling 5.11
Velgørende arrangementer 5.17
Velgørende foreninger 5.21
Viderefakturering 4.6
Videreforhandlere 4.6
Vin 7.4
Virksomhedsomdannelse 7.4
Virksomhedsoverdragelse 4.3, 7.4
Vuggestue 7.3

Y

Yoga 5.3

Z

Zoneterapeuter 5.1
Zoologiske haver 5.6, 6.1

Bestil Moms

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere