Moms - indhold i bogen

1. Om denne håndbog

   1.1 Om denne håndbog

2. Stikord

3. Momssystemet

   3.1 Principperne bag momssystemet
   3.2 Momssystemets grundelementer
   3.3 Sagsbehandling hos Skattestyrelsen
   3.4 Sanktioner

4. Momspligtige personer og transaktioner

   4.1 Begrebet momspligtig person
   4.2 Registreringspligtig person
   4.3 Momspligtige transaktioner
   4.4 Leveringsstedet
   4.5 Momspligtens indtræden
   4.6 Momsgrundlaget
   4.7 Indberetning og betaling af momstilsvaret

5. Momsfritagelser

   5.1 Sundhedssektoren
   5.2 Social forsorg og bistand
   5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed
   5.4 Foreningers og organisationers
   5.5 Amatørsport og arrangementer
   5.6 Kulturelle aktiviteter
   5.7 Kunstnerisk virksomhed
   5.8 Udlejning af fast ejendom
   5.9 Levering af fast ejendom
   5.10 Forsikringsvirksomhed
   5.11 Finansielle aktiviteter
   5.12 Lotterier og lignende
   5.13 Postydelser
   5.14 Levering af frimærker
   5.15 Personbefordring
   5.16 Bedemandsvirksomhed
   5.17 Velgørende arrangementer
   5.18 Genbrugsbutikker
   5.19 Selvstændige grupper af personer
   5.20 Investeringsguld
   5.21 Velgørende foreninger
   5.22 Momskompensation

6. Lønsumsafgift

   6.1 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder
   6.2 Afgiftsgrundlag og satser
   6.3 Angivelse og betaling

7. Momsfradrag

   7.1 Fuld fradragsret
   7.2 Delvis fradragsret
   7.3 Ingen eller særlig fradragsret
   7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper
   7.5 Investeringsgoder
   7.6 Skader og erstatning

8. Handel med udlandet

   8.1 Grænseoverskridende transaktioner
   8.2 Handel med varer
   8.3 Handel med ydelser
   8.4 EU-salg uden moms
   8.5 Intrastat
   8.6 Moms One Stop Shop

9. Moms i udlandet

   9.1 Ansøgningsproceduren for momsrefusion
   9.2 Moms i EU-lande
   9.3 Moms i BRIKS-lande
   9.4 Moms i øvrige lande

10. Momslovens faktura- og regnskabsbestemmelser

   10.1 Generelt om fakturering
   10.2 Fakturaens indhold
   10.3 Elektronisk fakturering
   10.4 Regnskabsbestemmelser

11. Godtgørelse af energiafgifter

   11.1 Adgang til godtgørelse af energiafgifter
   11.2 Afgift af elektricitet
   11.3 Afgift af brændsler
   11.4 Afgift af vand

Bestil Moms

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere