Løn og Personalegoder - nyhedsbreve

Nyhedsbrev :: Januar 2022

27.01.2022

Kære abonnent

Hermed følger den første opdatering i 2022 til din håndbog i Løn og Personalegoder.

Vi har denne gang følgende ajourføringer:

I denne opdatering har vi en række opdateringer grundet nye 2022-satser.

Derudover er der på ny fokus på den ny ferielov og denne gang en række nye vurderinger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samt ny lovgivning omkring arbejdsgiveres adgang til at kræve coronpas og test af medarbejdere.

I kapitlerne 4.2 og 4.3 har vi opdateret med 2022-satserne for rejse og befordring m.v.

Kapitlerne 8.3 og 8.5 til 8.9 er under revision i lyset af den ny ferielov. Vi har indarbejdet en række opdateringer og forventer at supplere disse opdateringer på et senere tidspunkt.

I kapitel 8.10 har vi opdateret i lyset af en række nye vurderinger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR); herunder om 16,64 dage fra miniferieåret (1.5 – 30.9.2020), ændringer i løn og arbejdstid, beregning af ferietillæg m.v.

Kapitel 8.11 er opdateret med nyeste lovgivning om arbejdsgivers mulighed for at kræve coronapas og coronatest af medarbejdere m.v.

Årets kursus
Labora Legal og Forlaget Andersen har hermed fornøjelsen af at invitere dig til kursus i Løn og Personalegoder.

Kurset tæller fire timer og er gratis for alle abonnenter på håndbogen.

Kurset vil fokusere på udvalgte emner fra håndbogens hovedområder samt de til hovedredaktøren indkomne spørgsmål.

De nyeste regler og tendenser inden for områderne løn og personalegoder vil blive præsenteret og gennemgået.

Samtidig vil der være mulighed for at møde og stille spørgsmål til hovedredaktør Jeppe Høyer Jørgensen.

Ligeledes vil vi gentage de forgangne års succes og dermed atter opfordre jer til at indsende forslag til emner, som I ønsker gennemgået på kurset. Ønsker kan sendes via e-mail til: jhj@laboralegal.com.

Dato og tidspunkt
Aarhus: 4. oktober 2022, kl. 12.30 til 16.30
København: 6. oktober 2022, kl. 12.30 til 16.30
Online: 6. oktober 2022, kl. 12.30 til 16.30

Ved fysisk fremmøde er der indskrivning samt servering af kaffe/te/vand og en sandwich fra kl. 12.00 - 12.30. I løbet af dagen byder vi på kage/frugt og snacks.

Sted
For at skabe de bedste rammer omkring vore kurser vil sted og detaljer blive meldt ud, når vi kender omfanget af deltagere.

Vi forbeholder os ret til ændringer og eventuel flytning af deltagere til en anden kursusdag ved f.eks. overbooking, ændringer i myndighedernes retningslinjer mv.

Der kan efter aftale med Forlaget Andersen udleveres kursusbevis blandt andet til brug for efteruddannelse.

Tilmelding
Tilmelding skal ske senest den 28. september 2022 via kursusoversigten under 'Mit abonnement' ved login.

Alternativt kan tilmelding ske via e-mail til abonnements- og kursuschef Anja Nørgaard Mortensen på anmo@forlagetandersen.dk.

Angiv venligst "Kursus i løn og personalegoder", navn på deltager, dato og by for kurset samt om I ønsker at tilmelde flere fra virksomheden i henhold til nedenstående tilbud.

Vil I flere af sted fra samme virksomhed?
Der er mulighed for, at du kan tage en kollega med på kurset for kr. 3.980,- ekskl. moms, hvormed der spares kr. 500,- ekskl. moms.

For denne pris får din kollega ikke alene adgang til kurset i år, men også et fortløbende basisabonnement på Løn og Personalegoder med opdateringer og nyhedsbreve samt den gratis spørgsmål/svar-mulighed til hovedredaktør Jeppe Høyer Jørgensen hos Labora Legal.

Du finder vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende basisabonnement på Løn og Personalegoder her.

Tilmeld din kollega under 'Mit abonnement' ved log-in eller via e-mail til anmo@forlagetandersen.dk.

Vi ønsker dig en rigtig behagelig læsning.

De bedste hilsner 
Løn og Personalegoder redaktionen
v/ advokat Jeppe Høyer Jørgensen

Tilbuddet om ekstratilmelding til reduceret pris gælder til og med den 28. september 2022 på alle nybestillinger af basispakken på Løn og Personalegoder via vor hjemmeside eller via e-mail og uden forudgående gennemsynsperiode. Ligeledes kan tilbuddet ikke kombineres med andre rabatter og/eller tilbud og ej heller benyttes med tilbagevirkende kraft. Vilkår for det i tilbuddet inkluderede, fortløbende abonnement kan ses her.

Bestil Løn og Personalegoder

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere