Løn og Personalegoder - stikord i bogen

2

25 %-godtgørelse 4.2

6

60-dagesreglen 3.8

A

Administrativ bøde 4.7
Administrative bøder 4.1, 4.3, 10.3
Afgiftsgrundlaget 5.2
Afholdelse af ferie 8.2
Afregning 3.11, 5.2, 9.5
Afregning af Samlet Betaling 9.6
Afregningsperioden 3.3
AFU 5.1, 9.6
Akkumuleret ret 8.3
Alkoholbehandling 6.1
AM-bidrag 9.2
Anciennitetsregler 3.5
Ansættelseskontrakt 3.4, 6.3
Arbejds- og opholdstilladelse 11.2
Arbejdsgiverbetalt befordring 6.1
Arbejdsgiverbetalt uddannelse 4.4
Arbejdsgiverens forpligtelser 4.1, 4.2, 4.3
Arbejdsgiverforpligtelser 4.7
Arbejdsgiverpension 3.10
Arbejdsgivers pligt 10.1
Arbejdsmarkedet Erhvervssygdomssikring (AES) 5.1
Arbejdsmarkedspension 3.10
Arbejdsudleje/-indleje 11.3
Arbejdsudlejeskat 11.3
A-skat 9.2
ATP 9.5
ATP-bidrag 9.1
AUB-bidrag 5.1
Avis 6.1, 6.2

B

Bagatelgrænser 6.2
Barsel 6.3
Barsel.dk 5.1
Barselsfonde 5.1, 9.7
Befordring 4.3, 4.4
Beklædning 6.1, 6.2
Beløb på feriefridage 8.6
Beregning af ferie ved opsigelse under ny ferielov 8.10
Bestyrelseshonorar 3.2
Bil 6.1
Bogføring 4.9, 5.4, 6.6, 7.5, 11.6
Bogføring af feriepenge 8.9
Bogføringsloven 3.9
Bolig 6.1
Bonus 8.10
Bonusaftaler 6.3
Bonuspoint 6.1
Bosat i udlandet 11.1
Brobizz 6.1
Bruttolønsordning 3.4

C

Coronapas 8.11
Coronavirus 8.11
CPR-nummer 11.2

D

Danmarks Statistik 9.9
Differencefradrag 4.2
Digital feriepengeløsning 8.7
Direktørkontrakt 8.1

E

Egenbetaling 6.4
eIndkomst 9.3
Entreprisesum 11.3
Erhvervsmæssig kørsel 3.8, 4.3
Erstatningsansvar 10.2

F

Faste tillæg 4.2
Ferie 8.8
Ferie på forskud 8.10
Ferieafholdelsesperioden 8.10
Feriedage i indeværende afholdelsesår 8.6
Feriefridage 8.10
Feriegodtgørelse 8.1, 8.10
Feriehindring 8.5
FerieKonto 8.7, 9.1
Feriekort 8.10
Ferieloven 8.3
Feriepenge 8.3, 9.4
Feriepengeforpligtelse 8.3
Feriepenge-forpligtelse i regnskabet 8.10
Feriepengegrundlaget 8.3
Feriepengehensættelse 8.3
Feriepengeinfo 8.7
Ferieregnskab 8.2
Ferietillæg 8.1, 8.10
Ferieåret 8.10
Finansieringsbidrag 5.1
Fitnesskontingent 6.1
Fondsferiefridage 8.10
Forfaldsdatoer 9.1
Forhøjet ferietillæg 8.10
Forskerordning – kildeskattelovens § 48 E-F 11.2
Fratrædelsesgodtgørelse 3.6
Fratrædelsesordning 4.4
Fratræden 6.3
Fratrådte funktionærer 9.1
Fravigelse af ferielovens varsler 8.10
Frikort til offentlig befordring 6.2
Frister for A-skat 9.1
Fritvalgs Lønkonto 3.5
Frivillig egen pensionsaftale 3.10

G

Gavechecks 6.1, 7.1
Gavekort 7.1
Gavemodtager 7.2
Gaver 6.1, 7.1
G-dage 3.7
Grænsegængere 11.1

H

Hjemmearbejdsplads 6.1
Hjemmearbejdspladser 8.11
Honorarmodtagere 4.1
Hovedaktionærer 4.1

I

Idrætsdommere 4.6
Idrætsforeninger 4.6
Ikke afholdte feriedage 8.5
Ikke hævede feriepenge 8.5
Ikke-akkumuleret ret 8.3
Ikke-sikret ret 8.3
Indberetning 4.8, 6.5, 9.3
Indberetning af gaver 7.4
Indberetningspligt 3.3, 11.5
Indefrosne midler 8.10
Indeholdelsespligt 3.2
Indstationerede medarbejdere 11.2
Internet 6.1

J

Jeppe Høyer Jørgensen 1.1
Jubilæumsgratiale 3.6
Julegaver 7.1

K

Kaffeordninger 6.1
Kantinetilskud 6.1
Kapitalpension 3.10
Klausuler 10.6
Konkret metode 8.3
Konkurrenceklausuler 10.6
Korrektion af pensionsbetalinger 3.10
Kortfristede medarbejderforpligtelser 8.3
Kost 4.4, 6.1
Krav om vaccination 8.11
Krav til udbetalingerne 4.3
Kreditkort 6.1
Kreditkortordninger 6.2
Kundeklausuler 10.6
Kørekort 6.2

L

Ledighedsdage 3.7
Lejlighedsgaver 7.1
Livrente 3.10
Logi 4.4, 6.1
Lokalaftaler 3.5
Lov om test af medarbejdere 8.11
Løn under ferie 8.1
Lønindkomst 3.1
Lønmodtagernes Garantifond 5.1
Lønseddel 8.4
Lønsumsafgift 5.2

M

Midlertidigt arbejdssted 4.2
Mindstekravsbekendtgørelsen 3.9
Mindsteløn 3.5

N

Nulangivelse 3.3

O

Opbevaringspligt af regnskabsmateriale 10.5
Opdeling af konti i kontoplanen 3.9
Oplysningspligt 11.4
Opsigelsesvarsler 3.5
Optjening af ferie 8.2
Optjente feriedage 8.6
Orlov 6.3
Overenskomster 3.5
Overførsel af ferie 8.10
Overførsel af ferie ved feriehindringer 8.10
Overgangsordning 8.10

P

Parkeringsplads 6.1
PC 6.1
Pensioner 9.8
Pensionsordning 3.10
Personaleforeninger 6.1
Personalegoder 6.1, 6.5
Private kontorarbejdspladser 8.11
Privattegnet ratepension 3.10
Påkravsgebyr 3.3, 10.4

R

Rabat 6.4
Refusion af udlæg efter regning 4.2
Refusion efter regning 4.6
Refusioner 5.3
Registrering af feriegodtgørelse 8.10
Regulering af feriepengehensættelse 8.9
Rejsegodtgørelse 4.2
Renter 10.4
Restancetræk 3.2
Restferie uden feriehindring 8.5
Restferiedage for sidste optjeningsår 8.6
Rettidige indbetalingsdag 3.3

S

Samlet Betaling 5.1
Samtidighedsferie 8.10
Sanktioner 4.1, 4.3
Sikret ret 8.3
Skat 8.10
Skattefri godtgørelse 4.1, 4.8
Skattefri kørselsgodtgørelse 3.8
Skattefrie personalegoder 6.2
Skattekortoplysninger 3.2
Skattepligt 7.3
Skiftende arbejds-/mødesteder 3.8
Skiftende arbejdstider 8.10
Skærmbriller 6.1
Skønsmæssige opkrævninger 10.4
Smitsomme sygdomme 8.11
Specialindrettet bil 6.2
Sponsorbilletter 6.1
Standardsatser 4.2
Studierejselegater 4.5
Summarisk metode 8.3
Sundhedsforsikringer 6.1
Sygdom ved begyndelse af ferien 8.2
Sædvanlige arbejdssted 4.2
Sædvanlige bopæl 4.2

T

Tabsbegrænse 10.6
Telefon 4.6, 6.1
Test af medarbejdere 8.11
Tidligere bosat i udlandet 11.2
Tidsbegrænsning 4.2
Tilrejsende arbejdskraft 8.11
Timelønnede 9.1
Tingsgave 3.6, 7.1
Transport 4.4
Tro- og love-erklæring 3.7, 6.7
Trækfritagelse 11.1
Tvungne pensionsopsparinger 3.10

U

Udbetaling af ferie uden ferieafholdelse 8.10
Udbetaling af indefrosne feriepenge 8.10
Udbetaling af indefrossede midler 8.10
Udbetalingsmåneden 3.3
Uddannelse 4.4
Udlæg efter regning 4.4
Udskydelse af ferie grundet Covid19 8.10
Ugentlig arbejdstid 3.5
Ulønnede personer 4.6
Underentreprise 11.3

V

Vaccination 6.2
Vareafprøvning 6.2
Varsling af ferie 8.10
VEU-bidrag 5.1

W

Whistleblowerloven 8.12
Whistleblowerordning 8.12

Ø

Øget mulighed for direkte udbetaling af ferie 8.10

Å

Åremålsansættelse 4.2

Bestil Løn og Personalegoder

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere