Løn og Personalegoder - indhold i bogen

1. Om denne håndbog

   1.1 Om denne håndbog

2. Stikord

3. Lønindkomst

   3.1 Generelt om lønindkomst
   3.2 Indeholdelsespligt
   3.3 Indberetningspligt
   3.4 Bruttolønsordning
   3.5 Overenskomster
   3.6 Fratrædelsesgodtgørelse
   3.7 G-dage
   3.8 60-dagesreglen
   3.9 Bogføring og afstemning af løn
   3.10 Pension
   3.11 Opmærksomhedspunkter i forbindelse med nyt år

4. Skattefri godtgørelse

   4.1 Generelt om skattefri godtgørelse
   4.2 Rejse
   4.3 Befordring
   4.4 Arbejdsgiverbetalt uddannelse
   4.5 Studierejselegater
   4.6 Idrætsforeninger mv.
   4.7 Arbejdsgiverforpligtelser
   4.8 Indberetning til eIndkomst
   4.9 Bogføring

5. Social sikring og afgifter

   5.1 Social sikring og afgifter
   5.2 Lønsumsafgift
   5.3 Refusioner
   5.4 Bogføring

6. Diverse personalegoder

   6.1 Generelt om diverse personalegoder
   6.2 Skattefrie personalegoder
   6.3 Ansættelsesretlige fokuspunkter
   6.4 Egenbetaling, rabat og lønomlægning
   6.5 Indberetning til eIndkomst
   6.6 Bogføring
   6.7 Tro- og love-erklæring

7. Gaver

   7.1 Hvilke gaver?
   7.2 Hvem er modtager?
   7.3 Skattepligt
   7.4 Indberetning til eIndkomst
   7.5 Bogføring

8. Feriepenge

   8.1 Hvem har ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse?
   8.2 Ferieregnskab
   8.3 Hvordan beregnes feriepenge?
   8.4 Information på lønseddel
   8.5 Retningslinjer, hvis der ikke holdes ferie
   8.6 Praktik omkring opsætning af lønsystem
   8.7 Indberetning af feriepenge
   8.8 Opmærksomhedspunkter til ferie
   8.9 Bogføring
   8.10 Ny ferielov - overblik
   8.11 Coronavirus og andre smitsomme sygdomme
   8.12 Whistleblowerordning

9. Indberetningsfrister og -pligter

   9.1 Generelt om indberetnings-/indbetalingsfrister og –pligter
   9.2 Afregning af A-skat og AM-bidrag
   9.3 Indberetning til eIndkomst
   9.4 Afregning af feriepenge
   9.5 Afregning af ATP
   9.6 Afregning af Samlet Betaling
   9.7 Barselsfonde
   9.8 Afregning af pensioner
   9.9 Indberetning til Danmarks Statistik

10. Sanktioner

   10.1 Arbejdsgivers pligt at indberette
   10.2 Korrekt indberetning
   10.3 SKAT: Administrative bøder til arbejdsgiverne
   10.4 Andre: Skønsmæssige opkrævninger mv.
   10.5 Opbevaringspligt af regnskabsmateriale
   10.6 Konkurrence- og kundeklausuler

11. Ansatte, der bor i udlandet

   11.1 Bosat i udlandet
   11.2 Tidligere bosat i udlandet, nu bosat i Danmark
   11.3 Arbejdsudleje/-indleje
   11.4 Oplysningspligt
   11.5 Indberetningspligt
   11.6 Bogføring

Bestil Løn og Personalegoder

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere