Klimaledelse - stikord i bogen

3

3. parts certificeringer 8.5

7

7-S framework 9.3

A

Additionel grøn strøm 7.3
Adfærd 8.1, 8.6
Adfærdsændring 8.5
Administrationsgrundlag 6.3
Affald 4.2, 8.6
Affaldsdeponering 5.5
Affaldsplan 6.5
Affaldssektoren 10.3
Affaldssortering 8.5
Affaldssystemer 5.5
Afrapportering 3.4
Aktiviteter 3.4
Aktivitetsniveau 10.3
Aktører 7.2
Aluminium 5.5
Ansvar 11.3
Arbejdsmiljøet 8.5
Arealanvendelse 10.3
Arealanvendelsen 6.3

B

B2B 7.5
Befolkningstilvækst 4.3
Begreber 10.3
Benchmarking 10.2
Beregninger 10.3
Beslutningsadfærd 6.1
Beslutningsteori 6.1
Best practice 9.1
Bioaffald 8.4
Biogas 3.1
Biomasse 3.3, 6.5, 10.2, 10.3
Bionedbrydelig plastik 5.7
Bioplast 3.1
BNP 4.2, 9.2
Branchefordeling 10.3
Branding 8.1
BREAM 10.1
Bright Green Strategi 1.1
Brugsfasen 8.3
Brundtlandrapporten 4.1
Brændselstyper 3.3
Brændsler 10.2
Brændstoftyper 4.1
Bundlinjer 9.2
Bunkrer 10.3
Buzzwords 11.1
Byggeri 6.5
Bygninger 8.1, 10.1
Bygningsdrift 6.5
Byråd 6.4
Bæredygtig udvikling 5.1
Bæredygtige Byggeri 10.1
Bæredygtighed 9.1, 9.3, 10.1
Bæredygtighedsmål 7.6, 7.6
Bæredygtighedsparametre 10.1
Bæredygtighedspolitik 8.6
Bæredygtighedsrapporter 7.2
Bæredygtighedsrapportering 3.4
Bæredygtigt forbrug 10.4

C

C40-bynetværket 6.2
Carbon Trust Footprint 10.4
CDM - Clean Development Mechanism 7.3
Celluose 3.1
Cement 5.5
Certificering 9.3
Certificeringer 5.7, 8.3
Cirkulær vandøkonomi 3.1
Cirkulær økonomi 4.2, 5.1, 5.5
Cirkulært samarbejde 8.4
Clean Vehicles Directive 6.5
Climate-washing 5.6
Climatop 10.4
CO2 fodaftryk 8.2
CO2 udledninger 10.2
CO2-afgift 5.6
CO2-aftryk 11.3
CO2-beregninger 7.3
CO2-koncentration 5.6
CO2-kvoter 7.3
CO2-neutral 7.3
CO2-reduktion 3.4, 7.3
CO2-regnskab 7.3
CO2-udledere 7.3
CO2-udledning 11.3
CO2-udledninger 6.5
CO2-ækvivalenter 10.3
Code red 6.2
Common Reporting Format 10.3
Communication on Progress Report (COP) 7.4
Conference Of Parties 4.1
COP 7.2
COP26 4.1
CRF 10.3
CRISPR-metode 7.1
CSR 3.4, 7.2, 7.4, 7.5
CSR rapportering 7.2
CSRD 3.4
Cykelinfrastruktur 6.5

D

Danmarks grønne nationalregnskab 10.3
Datacentrene 5.2
Data-etik 5.2
Dataområder 5.2
DCE 10.3
Debat 3.3
Den cirkulære økonomi 8.4, 10.4
Den grønne omstilling 4.1
Den neoklassiske velfærdsøkonomi 10.2
Den Tredobbelte Bundlinje 9.2
Denmarks National Inventory Report 10.3
Det Etiske Råd 7.1
DGNB 10.1
Dialog 7.2
Digitalisering 5.2
Dilemma 5.2
Display 6.1
Driften 8.1
Drivhus Jorden 3.3
Drivhuseffekten 7.3
Drivhusgasbelastning 9.2
Drivhusgasser 10.3

E

Earth’s Summit 4.1
Effektmåling 7.6
EFQM 7.2
Efteruddannelse 8.3
EIONET 10.3
Ejerskab 9.1
Eksport 8.1
Eksternaliteter 10.2
Elbiler 6.1
Elforbrug 8.6
Ellen MacArthur Foundation 3.1
Emballagematerialer 4.2
Emissionszoner 6.5
Energi- og vandforbruget 8.1
Energibehov 10.1
Energibesparende 8.1
Energieffektivisering 5.2
Energieffektiviseringer 3.2
Energieffektivitet 5.2
Energiforbrug 3.3
Energimærke 6.5
Energiproduktion 3.2, 8.1
Energiregnskab 10.3
Energiregnskabet 6.1
Energisektoren 10.3
Energiselskaber 3.2
Energistatistik 10.3
Energisystemet 10.2
Engangsflasker 4.2
Engangsplastdirektiv 5.5
Erhvervsakademier 5.1
EU 3.1, 10.2
EU direktiver 3.2
EU MM 10.3
EU’s Monitoring Mechanism 10.3
EUAer - EU Allowances 7.3
EU-Blomsten 10.4
EUs kvotehandelssystem 7.3

F

Feedback 6.1
F-gasser 10.3
Finansielle markedsaktører 3.4
Flygtningestrømme 5.6
FN Global Compacts 7.4
FN’s klimakonvention 4.1
FN’s klimapanel 11.1
FN’s klimapanel IPCC 4.1
FN-regi 5.6
FN's Global Compact 7.5
FNs Klimakonvention 3.2
FNs Klimapanel IPCC 3.3
FNs verdensmål 8.4
Folkeskoler 8.1
Forandringsledelse 3.2
Forbrugerne 7.5
Forbrugerombudsmanden 8.5
Forbrugs-princippet 10.3
Forbundne kriser 3.2
Fornybare energikilder 3.2
Forretningsmodel 4.2, 8.3, 8.4
Forretningsmodeller 5.5
Forretningsprocesser 9.3
Forskere 3.3
Forsyningssektorerne 10.2
Forvaltning 6.4
Fosfor 3.1
Fossil brændsel 3.2
Fremskrivninger 3.2
Frontløber 8.6

G

GDPR 5.2
Genanvendelighed 4.2
Genanvendelse 5.5
Genanvendelsesrate 5.5
Genbrug 5.5
Gensalgsmarked 8.3
Genteknologier 7.1
Glasgow 4.1
Global Compact 7.2, 9.1
Global Covenant of Mayors 6.2
Global opvarmning 7.1
Global Reporting Initiative 7.2
Globalt opvarmningspotentiale 10.3
GMO 7.1
GoGreen Copenhagen 8.5
Green washing 7.3
Greenhouse Gas(GHG) protokollen 3.2
Greenwashing 3.4, 7.5, 8.6
GRI 7.2
GRI målemetoder 7.4
Grøn domæneviden 9.1
Grøn energi 7.1
Grøn frontløber 3.3
Grøn omstilling 1.2, 6.1, 6.2, 7.1
Grøn profil 6.3
Grønne begreber 3.2
Grønne virksomheder 3.2
Grønne værdikæder 6.1
Grønne økonomi 5.4
Grønt nationalregnskab 5.4

H

Halocarboner 3.2, 10.3
Handleplaner 6.4
Hockey-stave 5.3
Husholdninger 6.1, 10.3
Hverdagsadfærd 6.1

I

Ikke-kvotesektoren 10.3
Incitamentet 7.5
Indholdsstoffer 8.6
Indkøb 6.5
Industriel kompostering 5.7
Industriel symbiose 4.2
Industrielle processer 10.3
Industrielle symbioser 8.4
Infrastruktur 8.2
Innovation 7.6, 8.2, 8.4
Innovationsstrøm 7.3
InnovFin 4.2
Inspirationskatalog 6.5
INSPIRE 3.2
Institutionelt setup 3.2
Institutioner 6.5
International transport 10.3
Internet of Things 5.2
Investering 8.2
Investeringer 3.4
IPCC 5.6, 6.2, 10.3, 11.1
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change 3.2
Irreversibel proces 5.6
ISO 14001 9.3
ISO 14024 10.4
ISO 9001 9.3
It-systemer 9.3

J

JI - Joint Implementation 7.3

K

Kalundborg Symbiosen 8.4
Kandidatprogram 8.3
Kantinedrift 6.5
Kapitaler 7.2
Kemikalier 8.5
Key Performance Indicators 9.3
Keynes 5.6
Kina 5.5
Klassifikationssystem 3.4
Klima 1.2, 3.4, 9.1
Klima- og bæredygtighedsplaner 6.5
Klima- og energirigtig renovering 8.1
Klima+ 8.6
Klimabelastningen 10.4
Klimadebatten 11.3
Klimaeffekt 6.5
Klimaeffekter 3.2
Klimafinanciering til u-lande 4.1
Klimaforandringer 3.2, 5.6, 7.4
Klimaforandringerne 8.2, 11.1
Klimagasser 3.2
Klimagavnlig adfærd 7.1
Klimagæld 5.6
Klimahandling 11.3
Klimahensyn 3.2, 6.3
Klimaklubber 6.2
Klimakommune 6.2
Klimakommunikation 7.3
Klimakrisen 3.2, 3.3
Klimaledelse 1.1, 1.2, 3.2
Klimalov 5.3
Klimaneutralitet 6.2
Klimapartnerskaber 1.2, 5.3, 10.4
Klimaplaner 4.1
Klimapolitik 5.6
Klimaproblematikken 3.2
Klimaprofil 1.1
Klimaprojektet DK2020 6.2
Klimarealiteter 8.2
Klimarådet 5.3
Klimarådgivning 3.2
Klimastrategi 1.1, 1.2, 3.2, 7.3, 7.3
Klimastrategier 6.2
Klimatilpasning 4.1, 6.3
Klimatilpasningen 8.2
Klimatilpasningsplaner 6.3
Klima-topmøde 5.6
Klimaudbyttet 6.1
Klimavalg 5.3
Klimavenlig mad 8.2
Klimaændringer 1.2, 3.2
Kodeks 5.2
Kommunalbestyrelser 6.5
Kommunale forsyningsselskaber 6.5
KommuneKontaktRådene 6.2
Kommuneplaner 6.3
Kommuner 6.5
Kommunernes Landsforening 6.2
Kommunikation 7.5
Komposterbare plastik 5.7
Konflikter 4.3
Konkurrenceevne 7.6
Konkurrenceparameter 7.6
Konkurrenceudsætte 10.2
Kosmetikprodukter 8.5
KPI 7.4, 9.3
KPI’er 9.1
Kryptovalutaer 5.2
Kuldioxid 10.3
Kulstof 3.1
Kunstneriske uddannelsesinstitutioner 5.1
Kunstvanding 3.1
Kvotemarked 10.2
Kvotesektor 10.2, 10.3
Kvotesystemer 7.3
Kyotoprotokollen 4.1, 10.3
Kølingssystem 4.2

L

Ladeinfrastruktur 6.5
Landbrug 10.3
Landbrugsproduktion 7.1
Landstrøm 6.5
Lattergas 10.3
Ledelsessystemer 9.3
LEED 10.1
Leverandørkæderne 7.5
Liberalisere 10.2
Livscyklus 8.3
Livscyklusvurdering 8.4
Livstil 8.1
Lokalplaner 6.3, 6.5
Lokalplanlægningen 6.3
Loss and damage 4.1
Lov 9.1
Lovgivning 1.2, 8.5
LULUCF 10.3
Læring 8.2

M

Mads Øvlisen 7.5
Markedsarrangementer 10.2
Markedsgørelse 10.2
Markedsmuligheder 3.3
Markedspriser 10.2
Markedssociologi 10.2
Materialevalg 8.1
Metan 4.1, 10.3
Miljø 9.1
Miljø- og klimaøkonomer 5.6
Miljø- og sundhedsskadelig 5.7
Miljøaftrykket 8.3
Miljøbeskyttelse 7.4
Miljøforandringer 5.6
Miljøhensyn 6.3, 10.1
Miljømærkeordningen 5.2
Miljømærker 10.4
Miljøpåvirkning 8.6
Miljøpåvirkninger 5.4
Miljøvurdering 6.3
Mindre virksomhed 8.5
Modebranchen 8.3
Modelberegninger 10.3
Mærkeordninger 10.4
Mærkningsordninger 8.3, 8.6
Mål 13: Klimaindsats 4.3
Mål 16: Fred 4.3

N

NACE klassifikation 10.3
Nationalregnskab 5.4
Nationalregnskabets 9.2
Nationalt Center for Miljø og Energi 10.3
Naturbegrebet i markedsføringen 7.1
Naturen 7.1
NEC Direktivet 10.3
Netværk 7.5
NFRD 3.4
Nicolas Stern 5.6
NIR 10.3
Normsætning 6.1
Novo Nordisk 9.2
Nudging 5.2

O

OECD-retningslinjer for multinationale selskaber 7.5
Offentlig-private samarbejde 8.4
Olie- eller gasfyr 6.5
Overskudsvarmen 4.2
Oversvømmelse 6.3
Oversvømmelseskort 6.3
Ozonlaget 5.6

P

Parisaftalen 4.1, 5.6
Paris-aftalen 3.3, 4.3, 9.2
Partnerskab 4.3
PEF 10.4
Pesticider 6.5
Planloven 6.3, 6.3
Planlægning 10.2
Planmyndighed 6.5
Plastforurening 5.5
Plasthandlingsplan 5.5
Plastik 5.5
Plaststrategi 5.5
Politik 11.3
Politiker 3.3
Politikker 6.4
Politisk regulering 10.2
Power-to-X 4.1
Principle for Responsible Investments 7.5
Principper 9.1
Pris- og incitamentsstruktur 10.2
Priser 10.2
Privatlivets fred 5.2
Problemerkendelse 6.1
Processer 8.5
Producenter 6.1
Product Environmental Footprint 10.4
Produkters levetid 4.2
Professionshøjskoler 5.1
Præ-industrielt niveau 4.1

R

Rammebetingelser 4.2
Rammeværk 3.4
Rapportering 7.5, 9.1
Realdania 6.2
Reduktionsmål 4.1, 10.2
Reduktionssti 6.2
Regioner 6.2, 6.5
Reparation 8.3
Residens-princippet 10.3
Ressourceeffektivitet 4.2
Ressourceforbrug 5.4
Ressourcehåndtering 9.1
Ressourceoptimering 8.4
Ressourcer 4.2
Ressourcestrategi 3.1
Retningslinjer 9.1
Rio 4.1
Rio +20-topmøde 7.5
Risici 7.4
Risikostyringsplaner 6.3
Rutineadfærd 6.1
Rådet for Grøn Omstilling 6.5
Råstof 5.7

S

Samarbejde 7.2
Samfundsansvar 7.5
Samfundsøkonomi 10.2
Samfundsøkonomisk værdisættelse 10.2
Scenarier 5.6, 6.2, 10.2
SDG 7.4
SDG Accelerator 7.6
SDG Compass guide 9.1
SDG17 målene 8.6
Sektorer 8.5, 10.3
Selected Nomenclature for Air Pollution 10.3
Selskabslovgivningen 7.2
Separatkloakeringen 3.1
Shareholderledelse 7.2
Shareholders 7.2
SIRI kommissionen 5.2
Skatter 10.2
Skattereform 5.3
Skole 8.1
Skovhugsten 4.1
Skønhedsindustri 8.6
Skønhedsindustrien 8.5
SMVere 9.1
SNAP 10.3
Social og miljømæssig bæredygtighed 7.5
Sociale hensyn 10.1
Solceller 4.1
Solpaneler 6.1
Spildevand 3.1
Spildevandsanlæg 6.3
Stakeholderdialog 7.2
Standard 8.6
Standarder 10.4
Standardfaktorer 10.3
Statistikgrundlag 10.3
Strategi 9.3
Styringsinstrument 10.2
Stål 5.5
Subsider 10.2
Supply chain 4.2
Sustainable Development Goals 4.2, 7.4
Svanemærket 10.4
Symbiosesamarbejde 8.4
Systemtænkning 5.1

T

Taksonomi-forordningen 3.4
Tanker 10.3
Teknik- og Miljøafdelinger 6.2
Teknologiske løsninger 3.3
Temperaturafvigelser 10.3
Temperaturstigning 6.2
Temperaturstigningen 5.6
Temperaturstigninger 5.6
Temperaturudvikling 4.1
Territorial-princippet 10.3
Tilskudsmuligheder 6.5
Tipping points 5.6
Train the trainers 6.2
Transport 8.6
Transportaftale 5.3
Trykkeri 8.6
Træningsprogrammer 7.5
Turistsektor 8.2
Tværdisciplinært arbejde 5.1
Tørken 5.6

U

UBU 5.1
Uddannelser 5.1
Udfasning af kul 4.1
Udledningsfaktor 10.3
Udviklingslande 7.4
Udviklingslandene 5.6
UN Economic Commission for Europe 10.3
Underleverandører 7.5, 9.3
UNECE 10.3
UNESCO 5.1
UNFCCC 10.3
UNGC Management model 7.4
Universiteter 5.1

V

Vand 3.1
Vandforbruget 8.6
Vandstandsstigninger 5.6
Varmeforsyningen 10.2
Varmeproduktionen 10.2
Varmesektoren 10.2
VE 4.3
Vejrhændelser 4.1
Velfærd 7.4
VER - Verified Emission Reduction 7.3
Verdensmål 4.3, 7.6
Verdensmålene 7.4
Verdensmålskompasset 7.4
Vidensnetværk 7.6
Vindmøller 4.1
Virksomhedsførelse 9.2
Virksomhedsledere 11.3
Virksomhedsregnskabsloven 7.5
Vision 6.4, 9.3
Vækst 7.6
Værdikæde 8.5
Værktøjer 9.1

W

Wicked problems 6.2
William Nordhaus 5.6
WTO 10.2

Ø

Økologiske 8.5
Økologiske fodaftryk 9.2
Økonomisk vækst 3.3
Økonomiske hensyn 10.1

A

AA1000 7.2

Å

Årsregnskabsloven § 99 a 7.4

Bestil Klimaledelse

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere