HR Dokumenter - stikord i bogen

1

120-dages reglen 7.12

6

6. ferieuge 4.9

A

Adoption 10.3
Advarsel 7.3
Afskedigelsesbeskyttelse 6.7
Aktieoptioner 8.6
Aktieoptionsloven 8.6
Alkoholpolitik 10.7
Ambulant hospitalsbehandling 10.2
Andet passende arbejde 5.1, 5.2, 5.3
Anonymiseret 6.6
Ansættelseskontrakt 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 9.2
APV 10.6
Arbejdsmiljø 10.6
Arbejdsskader 10.6
Arbejdstilsynet 10.6
Arbejdsulykke 10.6

B

Bad leaver 8.6
Bankoplysninger 6.2, 6.6
Barnets første sygedag 10.2
Barsel 10.3
Behandling hos tandlæge 10.2
Beskyttelse 6.7
Betænkning nr. 1565 fra 2017 6.1
Billeder 4.4
Biometriske data 6.7
Bonus 4.5
Bortvisning 7.8, 9.10
Bredbånd 4.2
Bruttolønsordning 4.7

C

Change of control 4.11
Cloudleverandører 6.1
Coronavirus 10.11
CPR-nr. 6.6
Cpr-nummer 6.2

D

Danish Personal Data Act 6.9
Data map 6.1
Data processing agreement 6.13
Data protection notification 6.10
Data Protection Officer 6.1, 6.6, 6.7
Data protection policy 6.14
Databeskyttelse 6.6
Databeskyttelsesforordning 6.8
Databeskyttelsespolitik 6.8
Databeskyttelsesrådgiver 6.7
Dataportabilitet 6.1
Dataansvar 6.6
Declaration of consent 6.11
Degradering 8.2
Design 5.6
Dokumentationskrav 6.1
Downloade 4.4
DPO 6.1, 6.7
DPO’ens ansvar 6.7
DPO-aftale 6.7
Droit morale 5.6
Drugtest 6.1

E

Ejerskifteklausul 4.11
Elektroniske cigaretter 10.7
E-mail 4.4
E-mailpolitik 10.5
Employment contract 9.2
Erhvervsbetingede lidelser 10.6
Erhvervserfaring 6.6
Erhvervshemmeligheder 5.5
Erhvervsmæssig kontakt 5.3, 5.4
Erhvervssygdom 10.6
Erhvervstest 6.2, 6.6
EU-forordningen 6.1

F

Facebook 4.4, 10.5
Fair marketing 9.6
Fastholdelsesbonus 4.13
Fastholdelsesplan 8.3
Ferie på forskud 4.17, 4.18
Feriefridage 4.9, 4.9, 4.15, 10.4
Ferielov 4.15
Ferieregler 4.15
Filmklip 4.4
Firmabil 4.3
Forlænget varsel 4.10
Forretningsforbindelser 5.3, 5.4
Fortegnelse 6.5
Fortrolig Information 5.7
Fortrolighedsklausul 5.7
Frasigelsesbrev 8.4
Fratrædelsesaftale 7.9, 7.10, 9.11, 9.12
Fratrædelsesgodtgørelse 4.12, 7.9
Frembringelser 5.6
Friattest 8.3
Friteksterklæring 8.3
Fritstilling 7.6, 9.8
Fuld og endelig afgørelse 7.9
Funktionær 3.1, 3.2, 3.3, 3.5
Funktionærloven 3.1
Fysioterapeut 10.2

G

GDPR 6.9
General Data Protection Regulation 6.9
Gennemgang 6.4
Good leaver 8.6
Graviditet 8.3
Gyldighed 5.1
Gældende regler 6.1

H

Handicap 8.3
Helbredsoplysninger 6.2, 6.6
Helt særlig betroet stilling 5.2, 5.4
Hjemsendelse 7.11

I

I stort omfang 6.7
Ikke-funktionær 3.4
Immaterielle rettigheder 5.6
Indsigelsesret 6.6
Indsigtsret 6.6
Information 6.1
Information letter 6.12
Informationsbrev 4.15, 4.16, 8.4, 8.5, 8.6
Informationssikkerhed 6.6
Internet 4.4
Internetpolitik 10.5
IPR 5.6
IPR-klausul 5.6
IT 4.4
IT-politik 10.5
IT-sikkerheden 6.1
IT-udstyr 4.4

J

Jeppe Høyer Jørgensen 1.1

K

Kerneaktivitet 6.7
Kiropraktor 10.2
Klausuler 5.1
Klausuler indgået 1. januar 2016 eller senere 5.1
Klausuler indgået før 1. januar 2016 5.1
Knowhow 5.6
Kollektiv overenskomst 3.1, 4.1
Kommunikationsmidler 4.4
Kompensation 5.1, 5.3, 5.4
Koncerninterne transaktioner 4.11
Konkurrence- og kundeklausuler 5.1
Konkurrenceklausul 5.2, 5.4, 7.5, 9.3, 9.5
Konsulentaftale – kort version 3.6
Konsulentaftale – lang version 3.7
Kontaktoplysninger 6.2, 6.6
Konventionalbod 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
Kopiere filer eller data 4.4
Korrektionsret 6.6
Krav til DPO’en 6.7
Kronisk eller længerevarende sygdom 10.2
Kundeklausul 5.3, 5.4, 7.5, 7.8, 9.4, 9.5
Kunder 5.3, 5.4
Kønsfordeling 10.8
Køreplan 8.5

L

Ligelig kønsfordeling 10.8
Lov om elektroniske cigaretter 10.7
Lægebesøg 10.2
Lægeerklæring 8.3
Løn under barsel 10.3
Lønadministrationsbureau 6.6
Lønmodtager 3.1

M

Mangfoldighedspolitik 10.8
Markedsføringsklausul 5.5, 9.6
Markedsføringsloven 5.4
Masseafskedigelse 8.5
Medarbejderdata 6.1
Midlertidigt suspension med rådighedspligt 7.11
Mindreårige 6.1
Minimumsprovision 4.6
Minimumsvarsel 8.5
Misbrugspolitik 10.7
Mobiltelefon 4.2, 4.4
Mobning 10.6
Modelpersonalehåndbog 11.1
Mulighedserklæring 8.3, 10.2
Mønstre 5.6
Månedslønnet 3.1

N

Navn 6.2, 6.6
Netværk 4.4
Non-competition clause 9.3, 9.5
Non-disclosure 5.7
Non-solicitation clause 9.4, 9.5
Notice of termination 9.7, 9.8, 9.9
Ny ferielov 4.15, 4.16, 4.19

O

One-stop-shop 6.1
Opbevare oplysninger 6.2
Opfindelser 5.6
Ophavsret 5.6
Ophavsrettigheder 5.6
Ophørstilfælde 8.6
Opsigelse 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, 7.12, 9.7, 9.8, 9.9
Opsigelsesregler 7.1
Opsigelsesscenarier 5.1
Overenskomst 3.1, 4.1
Overgangsordning 4.15

P

PC 4.2, 4.4
Personaleadministration 6.6
Personalekøb 4.8
Personalepolitikker 10.1
Persondata 6.1
Persondataforordning 6.1
Persondataloven 6.1
Persondatameddelelse 6.2
Persondatapolitik 6.6
Personfølsomme oplysninger 6.7
Personlighedstest 6.2, 6.6
Politik om sexchikane 10.12
Politikker 10.1
Politisk ekstremistisk 4.4
Pornografi 4.4
Portrætbillede 6.6
Privacy by default 6.1
Privacy by design 6.1
Privacy policy 6.14
Privat brug af sociale netværkstjenester 4.4
Privatlivets fred 6.1
Privatlivspolitik 6.6
Privatsfæren 4.4
Pro rata-bonus 4.5
Provision 4.6
Pseudonymiseret 6.6
Påtale 7.2

R

Raskmelde 10.2
Regelmæssig og systematisk overvågning 6.7
Release from work 9.8
Ret til at blive glemt 6.1
Ret til orlov 10.3
Rettigheder 5.6
Rygeforbud 10.7
Rygeloven 10.7
Rygepolitik 10.7

S

Samarbejds- og sikkerhedsudvalg 10.10
Samarbejdsudvalg 10.10
Samtidighedsferie 4.15
Samtykke 6.1, 6.2
Samtykkeerklæring 6.3
SAU 10.10
Selvstændigt erhvervsdrivende 3.1
Severance agreement 9.11, 9.12
Sexchikane 10.12
Sikkerhed 6.6
Sikkerhedsbrister 6.1
Situationsbilleder 6.6
Skat 4.1
Skatteregler 4.1
Skærm- og hjemmearbejde 10.6
Skærmbriller 10.6
Sletningsret 6.6
Sletterutiner 6.6
Slutprovision 4.6
Smitsomme sygdomme 10.11
Sociale netværkstjenester 4.4
Sociale problemer 6.6
Softwareprogrammer 4.4
Spil 4.4
Stay-on 4.13
Step plan 8.5
Strafbare forhold 6.2, 6.6
SU 10.10
Summary dismissal 9.10
Suspension 7.7, 9.9
Sygefravær 6.6, 10.2
Sygefraværspolitik 10.2
Sygefraværssamtale 8.3, 10.2
Sygemelding 8.3, 10.2

T

Target bonus 4.5
Tidlig opfølgning 8.3
Tidsplan 8.5
Tilbagebetalingsklausul 3.8, 3.9
Tilbagekalde 6.3
Tilbagekalde sit samtykke 6.2
Tilbagekaldelse 6.2
Tillæg til ansættelseskontrakter 4.1
Timelønnet 3.1, 3.4, 3.5
Tjenestestilling 3.1
Trade secrets 9.6
Tredjemand 5.7
Tro- og loveerklæring 8.3
Tro- og love-erklæring 8.7
TV-overvågningsloven 6.1

U

Udbetaling af ferie 4.19
Udbetaling af indefrossede midler 4.15
Uddannelsesaftale (med orlov) 3.9
Uddannelsesaftale (uden orlov) 3.8
Underretning 10.3
Underretningspligt 6.1

V

Vanvidskørsel 4.20
Varemærker 5.6
Varighedserklæring 8.3, 10.2
Varsling 8.2
Videregivelse 6.6
Vilkår 8.2
Vilkårsændringer 8.2
Virksomhedsoverdragelse 8.4
Visitation 6.1
Væsentlig misligholdelse 7.8
Væsentlig vilkårsændring 8.2
Væsentligt højere bøder 6.1

W

Whistleblowerordning 6.6, 10.9
Whistleblowerpolitik 10.9

Æ

Ændring af vilkår 4.14

Å

Årsag til afskedigelse 6.6

Bestil HR Dokumenter

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere